Zakonodaja

Zakonodaja

Boj proti klimatskim spremembam, ki jih povzročajo emisije toplogrednih plinov, je strateška prioriteta Evropske skupnosti. Postavljene strategije in sprejeta zakonodaja spodbujajo evropske države in regije k vzpostavitvi lastnih strategij za zmanjševanje emisij ter razvoju standardov in protokolov za ogljični odtis organizacije ali proizvoda.

V Sloveniji je krovni zakon Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 92/13 z dne 8. 11. 2013), ki ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem z emisijami kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj družbe.

Področje izpusta emisij v zrak, ki nastanejo zaradi prevoza ali porabe elektrike, urejajo uredbe:

Evropska unija namerava do leta 2050 postati podnebno nevtralno gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami toplogrednih plinov, zato so pripravili dolgoročno strategijo do leta 2050. Omenjeni cilj je v središču evropskega zelenega dogovora. Tako so vse članice morale pripraviti nacionalne dolgoročne strategije o tem, kako nameravajo zmanjšati emisije toplogrednih plinov (Strategije za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050).

Standardi in metodologije za ogljični odtis

Za organizacije

  • ISO 14064 – part 1 – Greenhouse gases: specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
  • PAS 2060:2014 – Specification for the demonstration of carbon neutrality

Za izdelke in storitve:

  • ISO 14040:2006 – Life cycle assessment – Principles and framework
  • PAS 2050: 2011 – Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services

Ohranite okolje čisto

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice