Energetika in promet

Energetika in promet

Promet porabi tretjino vse primarne energije in je eden največjih in najbolj razpršenih porabnikov neobnovljivih virov energije. Je eden glavnih povzročiteljev izpustov snovi, ki so vzrok za zakisovanje, nastanek prizemnega ozona in prašnih delcev. K izpustom v celotnem sklopu prometa največ prispeva cestni promet.

V Sloveniji so se izpusti glavnih onesnaževal iz prometa v zadnjih desetletjih zmanjšali. Promet, zlasti cestni, ostaja eden najpomembnejših virov onesnaževal zraka. V letu 2019 je cestni promet prispeval 44 % k celotnim izpustom dušikovih oksidov. Izpusti snovi iz prometa, ki povzročajo zakisovanje, so se v obdobju 1990-2019 zmanjšali za 65 %, izpusti predhodnikov ozona pa za 72 %. Tudi izpusti delcev iz prometa so se v obdobju 2000-2019 zmanjšali za 44 %.

Kazalec na diagramu zajema vse vrste prometa (cestni promet, železniški promet, letalski promet, promet plovil in ostali necestni promet).

Trend izpustov onesnaževal* zraka iz prometa


Vir: ARSO, kazalci okolja 2021

 

Količina toplogrednih plinov (TGP) antropogenega izvora se v atmosferi zaradi naraščajočih izpustov zlasti zaradi energetske rabe goriv intenzivno povečuje. Največji delež TGP po sektorjih prispeva prometni sektor (33 % leta 2019), sledi energetski sektor (26,8 %). Cestni promet je vir velike večine izpustov zaradi prometa, leta 2019 je prispeval 99 % vseh izpustov. Število cestnih motornih vozil, pa tudi moč in prostornina njihovih motorjev v Sloveniji nenehno naraščajo, medtem ko se specifična poraba novih vozil le počasi zmanjšuje. V Sloveniji so se izpusti TGP iz prometa do leta 2019 glede na leto 1990 povečali za 110,6 %.

Ohranite okolje čisto

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice