Novice

Novice

Podpisan sporazum o načrtu preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline

Komunalno podjetje Velenje (KPV) je skupaj z občinami ustanoviteljicami in družbo Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) sklenilo sporazum o sodelovanju pri načrtovanju preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. V okviru načrta bo pripravljena projektna dokumentacija za postopen prehod na obnovljive vire energije (OVE), kar vključuje instalacijo toplotne črpalke na lokaciji TEŠ s pripadajočimi sončnimi elektrarnami, kogeneracijo električne in toplotne energije s kotlom, razdelilno postajo za ločitev veje na del Šoštanj in del Velenje, toplotno črpalko na centralni čistilni napravi Šaleške doline ter preobrazbo omrežja in postaj v upravljanju KPV, 24. avgusta sporočili iz KPV. 

Prva faza preobrazbe sistema ogrevanja in postopna energetska sanacija stavb sta sicer že v teku in bosta prinesli 25.269 ton manj izpustov CO2 in 21.150 ton manj porabljenega premoga, kar pomeni letni prihranek toplotne energije v višini 76.559 MWh (trenutno je povprečna letna poraba 320.000 MWh).

»V Šaleški dolini moramo v desetih letih preiti na čisti vir energije, zato je treba čim prej definirati investicije in ukrepe, ki bodo iz naslova sklada za pravičen prehod prioritetno naslavljali prestrukturiranje sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. TEŠ je edinstvena energetska lokacija, ki jo velja tudi v prihodnosti dobro izkoristiti,« še menijo v KPV. 

Sporazum o pripravi idejne rešitve za koncept prenove daljinskega sistema ogrevanja v Šaleški dolini z novimi OVE viri je, kot pravijo v podjetju, podlaga za pripravo projektne dokumentacije skupnega koncepta projektne skupine za preobrazbo daljinskega ogrevanja Šaleške doline z vključitvijo naprav za proizvodnjo elektrike in toplote s postopnim prehodom na obnovljive vire energije. 

To pomeni, da bodo strokovnjaki obeh strani skupaj pripravili tehnične in projektne podlage za zgoraj omenjene projekte. 

V Komunalnem podjetju Velenje pa skupaj z občinama Velenje in Šoštanj letos načrtujejo oddajo vloge za črpanje sredstev iz evropskega sklada za pravičen prehod, kjer je preobrazba opredeljena kot strateški projekt regije. 

V začetku naslednjega leta (2024) pa bodo na terenu začeli izvajati prenove izolacije in podporja na distribucijskem omrežju, posodobitve toplotnih postaj ter umeščati predviden prvi OVE vir za proizvodnjo toplote. Ključna bo tudi sočasna energetska sanacija vseh stavb na območju Velenja.

»V Šaleški dolini načrtovan izstop iz premoga do leta 2033, po smernicah države in EU, zahteva preobrazbo enega največjih sistemov daljinskega ogrevanja, ki oskrbuje več kot 35.000 odjemalcev. Vzpostavljen je bil leta 1959 kot prvi v nekdanji Jugoslaviji in je ključno pripomogel k okoljski sanaciji Šaleške doline,« še dodajajo v KPV. 

Kot dodajajo, so prednosti ohranjanja sistema daljinskega ogrevanja višja energijska učinkovitost, zdravo in čisto bivalno okolje ter implementacija obnovljivih virov energije v velikem obsegu, kljub prostorskim omejitvam. »Ker želimo ohraniti čisti zrak tudi v prihodnje, je primerna rešitev le v ohranitvi celovitega daljinskega ogrevanja, v zeleni preobrazbi in razpršenosti virov,« so zaključili.  

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
31. avgust 2023
684

Theme picker


Bodite obveščeni o aktulanih vsebinah.

Prijavite se na e-novice

Informirajte se

Prijava na eNovičnik

Bodite obveščeni o aktulanih vsebinah na portalu TRAJNOSTNA ENERGIJA

Prijavite se na e-novice

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice