Novice

Novice

Ob zelenih politikah več poudarka na konkurenčnosti

Podpora zelenim politikam bo ostala, a hkrati bo močan poudarek tudi na izboljšanju konkurenčnosti EU pa tudi izvajanju politik, je izid volitev v Evropski parlament komentirala izvršna direktorica Energetske zbornice Slovenije (EZS).

Rezultati volitev kažejo, da bodo osrednjo koalicijo lahko tvorile EPP, S&D in Renew. Ker ta »velika koalicija« šteje 400 glasov v 720-članskem Evropskem parlamentu, kar pomeni 56 % moči pri glasovanju, »marsikdo meni, da zaveza Zelenemu dogovoru in vsem ciljem, ki jih ta nosi s seboj, ni ogrožena«, pravi Ana Vučina Vršnak.

»Po drugi strani pa so na volitvah svoj položaj zelo poslabšali Zeleni, ki se zavzemajo za cilje zelenega prehoda, okrepili pa konservativci.«

Po njeni oceni bo sicer »podpora zelenim politikam ostala«, vendar hkrati pričakuje »podobno močan poudarek tudi na drugih temah, kot je recimo izboljšanje konkurenčnosti EU ali z drugimi besedami – poleg zelenega dogovora še industrijski načrt v okviru zelenega dogovora. Govorim o prizadevanjih za vodilni položaj evropske industrije z neto ničelnimi emisijami«.

Volivci so v nekaterih državah rekli »ne« obstoječim politikam, kar Vršnak razume kot nezadovoljstvo z razvojem okoliščin, v katerih se nahaja Evropa.

»Državljani so po eni strani priča višjim cenam energije v primerjavi z drugimi deli sveta, predvsem z ZDA in Kitajsko, po drugi strani so bližje vojnim žariščem v Ukrajini in Izraelu kot njeni tekmeci, hkrati pa mnogi ocenjujejo, da boj proti podnebnim spremembam ne bo uspešen, če si bo zanje z nadpovprečnimi napori prizadevala stara celina, drugi deli sveta pa ji ne bi sledili.«

Po njenih besedah bi lahko »dojemanje trenutnega časa označili kar s terminom 'uhajanje ogljika' (angl. carbon leakage)«.

Ta po pojasnilu Vršnak pomeni, da se bodisi proizvodnja prenese iz EU članice v drugo državo z nižjimi zahtevami po znižanju emisij bodisi da EU proizvode zamenjajo uvoženi proizvodi, ki temeljijo na večjih emisijah CO2.

»In v tem pogledu razumem skrb, češ da je ogrožen zeleni prehod s tem, ko ljudje opažajo rast drugod po svetu, manj pa v EU, kjer vidijo zaton industrije, preveč regulative, vse manjšo politično moč in včasih tudi pomanjkanje strategij.«

Vršnak tudi poudarja, da se EU »na veliko ukvarja s cilji in jih predpisuje kot obvezne, tako da jim je včasih že težko slediti«.

Po njeni oceni bo »sedaj več poudarka na izvajanju najrazličnejših politik kot pa na predpisovanju novih ciljev«.

Poudarek na obnovljivih virih energije (OVE) bo »še večji po moji oceni tudi v luči energetske varnosti«.

Tudi Slovenija se »trudi delež OVE zvišati, vendar gre počasi, delež OVE v energetski mešanici nam nikakor ne uspe pomembno dvigniti. Trudijo se tudi investitorji«.

Kot poudarja, se bomo morali v Sloveniji »jasno zavzeti za določeno izgradnjo nove energetske infrastrukture, sicer si uspešnega razvoja države in družbe ne predstavljam«.

Zanesljiva oskrba z vsemi viri energije je temelj energetske varnosti, pravi in dodaja, da v EZS »prav to ostaja ključna prioriteta dela«.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
24. junij 2024
231

Theme picker


Bodite obveščeni o aktulanih vsebinah.

Prijavite se na e-novice

Informirajte se

Prijava na eNovičnik

Bodite obveščeni o aktulanih vsebinah na portalu TRAJNOSTNA ENERGIJA

Prijavite se na e-novice

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice