Novice

Novice

Eko sklad v novem pozivu namenja 6 mio EUR nepovratnih sredstev za večstanovanjske stavbe

Eko sklad je 4. avgusta objavil nov javni poziv, prek katerega je na voljo 6 milijonov evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v povečanje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe.

Sredstva bodo lahko porabljena za naložbe v toplotno izolacijo fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, toplotno izolacijo ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in za optimizacijo sistema ogrevanja.

V primerjavi s prejšnjim javnim pozivom za spodbujanje ukrepov energijske obnove stavb s tremi ali več posameznimi deli (stanovanjske/poslovne stavbe) iz leta 2019, ki je bil zaključen z dnem objave novega javnega poziva, ta poziv prinaša višje spodbude za ukrepe toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu in ukrepe toplotne izolacije ravne strehe. Te so se tako zvišale s 16 EUR/m2 površine na 18 EUR/m2, kar pa je po navedbah Eko sklada predvsem posledica povišanja cen gradbenih storitev (tako dela kot materiala).

Nov javni poziv po novem tudi ukinja ukrep vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka fizična oseba, ki je investitor in lastnik ali solastnik/etažni lastnik/solastnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, ali jemalec lizinga posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika/etažnega lastnika. Upravičene osebe so pa tudi pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti in pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
21. avgust 2023
228

Theme picker


Bodite obveščeni o aktulanih vsebinah.

Prijavite se na e-novice

Informirajte se

Prijava na eNovičnik

Bodite obveščeni o aktulanih vsebinah na portalu TRAJNOSTNA ENERGIJA

Prijavite se na e-novice

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice