Arhiv novic

Arhiv novic

Novela uredbe ZSROVE ohranja netiranje za skupnostno samooskrbo

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je v javno obravnavo posredovalo predlog dopolnitve uredbe ZSROVE, ki prinaša spremembe glede obračuna prevzete električne energije za skupnostno samooskrbo in ohranja sistem netiranja.

Po zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) in sprejeti uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov je obračun električne energije po novem sistemu samooskrbe zastavljen brez obveznega net meteringa. Obračun omrežnine in drugih dajatev se tako izvaja od celotne količine električne energije, prevzete iz omrežja.

V primeru skupnostne samooskrbe se glede obračuna prevzete električne energije v omrežje upošteva oddana količina posameznega končnega odjemalca v sorazmernem deležu količine, proizvedene v napravi za samooskrbo posameznega odjemalca, skladno s ključem delitve proizvodnje.

A kot pojasnjujejo na MOPE, se je ob analiziranju ovir za razvoj skupnostne samooskrbe pokazalo, da obstoječi princip obračuna predstavlja oviro za razvoj skupnosti. 

Trenutno se tako na trgu pojavljajo ponudbe dobaviteljev, ki članom skupnosti ponujajo netiranje prevzete in oddane električne energije na 15-minutnem nivoju, ob ponujanju zelo nizkih cen za odkup viškov. Kot poudarjajo na ministrstvu, tako kratko obračunsko obdobje članom ne omogoča omembe vredne koristi iz naslova članstva v skupnosti, saj proizvedene električne energije ne morejo »porabiti« na način, da bi si z netiranjem znižali obveznost za plačilo dobavljene energije, niti je ne morejo prodati tako, da bi imeli finančno korist iz naslova članstva v skupnosti. Poleg tega dejstvo, da način obračuna električne energije ni predpisan, povzroča po navedbah ministrstva »negotovost, ki je pri formiranju skupnosti posebej problematična«. 

Predlog dopolnitve uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije zato določa, da se za skupnostno samooskrbo za obračun dobavljene električne energije predpiše minimalno obračunsko obdobje (najmanj 1 mesec) in obveznost netiranja prevzete in oddane električne energije, izmerjene v tem obdobju. 

Za skupnostno samooskrbo se torej uporabi koncept net meteringa, kot ga je poznal EZ-1, le da na (najmanj) mesečnem nivoju. Če se stranke (tj. odjemalci in dobavitelji) tako dogovorijo, je obračunsko obdobje lahko tudi daljše (npr. več mesecev, koledarsko leto), ne sme pa biti krajše od enega meseca, pojasnjujejo na MOPE. 

Zaradi spodbujanja skupnosti, katerih člani bi bili subjekti, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, ob hkratni zamejitvi obsega te obveznosti, se omenjeni način obračuna omejuje zgolj na skupnosti, katerih člani so le fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, nevladne organizacije ali samoupravna lokalna skupnost. Za tak obračun pa se lahko odločijo tudi skupnosti, katerih člani so (tudi ali izključno) izvajalci pridobitnih dejavnosti.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe pošlje do 12. januarja 2024.

Povezave
Dokumenti
Povezani članki

Theme picker

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice