Nagradni natečaj

Nagradni natečaj "Naše zgodbe za lepši svet"


Natečaj je zaključen. Rezultati nagrajencev bodo objavljeni naknadno.

KDO lahko sodeluje?  

  • Natečaj je namenjen vsem učenkam in učencem drugega triletja osnovnih šol v Sloveniji.

Natečaj poteka v sodelovanju med podjetjema BORZEN, slovenski operater trga z elektriko, in DZS, d. d. Namen natečaja je nagovoriti učenke in učence drugega triletja in jih spodbuditi k razmisleku o tem, od kod prihaja energija in kako jo pri vsakdanjih opravilih porabljamo. Kaj lahko naredimo sami vsak dan, da smo pri porabi energije kar najbolj učinkoviti in na takšen način prispevamo k odgovorni rabi in s tem lepšemu svetu?

KAKO sodelovati? 

Risanke Lepši svet podjetja Borzen so z letošnjim šolskim letom vključene v gradiva Naše zgodbe. Tako jih lahko vsi, ki uporabljate gradiva Naše zgodbe, najdete v svoji zbirki gradiv na www.nasezgodbe.si, vsi ostali pa si posnetke lahko ogledate na spletni strani trajnostnaenergija.si.

Oglejte si posnetke in pripravite svoje plakate ali izdelke v elektronski obliki (PPT ali podoben format) na temo:

  • Kako lahko sami odgovorno ravnamo s toploto in tako privarčujemo?
  • Kako lahko sami odgovorno in učinkovito ravnamo z elektriko in tako privarčujemo?
  • Kateri so obnovljivi viri energije in kakšne so njihove prednosti?

Na natečaj se prijavite z izdelkom – plakatom ali podobnim izdelkom v elektronski obliki (npr. PPT ali podoben format).

Plakat je lahko narejen v fizični (šeleshamer ipd.) ali elektronski obliki. Fizičen plakat lahko pošljete z navadno pošto ali ga fotografirate in pošljete fotografijo, v tem primeru bodite pozorni, da se bo iz fotografije dalo razbrati besedilo oz. slikovno gradivo. Izdelek je lahko narejen v različnih tehnikah in formatih. Organizatorja izdelkov ne vračata.

Učenci lahko na natečaju sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavljajo največ štirje učenci. Učenci oz. skupine učencev svoje izdelke pripravijo pod vodstvom mentorja, ki tudi odda prijavo in izdelek. Mentorji učence, ki se želijo pridružiti natečaju, prijavijo elektronsko na naslov barbara.glavnik@dzs.si s prijavnim obrazcem in z dovoljenjem staršev oziroma skrbnikov za sodelovanje ter soglasjem glede uporabe osebnih podatkov (v primeru, da obrazca ne boste priložili ali da ne boste soglašali z objavo izdelka, imena avtorja ter imena osnovne šole, ki jo avtor obiskuje, izdelka ne bomo mogli objaviti in se ne bo potegoval za nagrado). 

 

PRIJAVNI OBRAZEC IN SOGLASJE STARŠEV OZ. SKRBNIKOV

 

Izdelku priložite izpolnjen obrazec s podatki o avtorju (ime, priimek, naslov in starost avtorja, osnovna šola, ki jo obiskuje). 

Nagrada: Avtor ali skupina avtorjev najboljših treh izdelkov po izboru strokovne komisije bo prejela komplet gradiv Naše zgodbe in namizne igre Lepši svet. Poleg tega bomo najboljše izdelke objavili z navedbo imena avtorja in šole, ki jo avtor obiskuje in izdali e-knjigo z vsemi izdelki, ki jo bomo poslali vsem šolskim knjižnicam v Sloveniji.

 
OCENJEVANJE izdelkov: Imenovali bomo 3-člansko strokovno komisijo, ki bo oddane izdelke ocenjevala na podlagi naslednjih meril:

  • kako vsebinsko pravilni in izčrpni so plakati,
  • kvaliteto izdelave in
  • ali lahko služijo kot spodbuda vsakemu posamezniku in šoli (skupnosti) kot vodič odgovornega ravnanja z elektriko in toploto in rabo obnovljivih virov energije.

ROK za oddajo izdelkov

Nagradni natečaj poteka v skladu s Splošnimi pogoji. Svoje izdelke nam lahko pošljete najkasneje do 27. 1. 2023 na elektronski naslov barbara.glavnik@dzs.si ali z navadno pošto na naslov DZS, d. d., Izobraževalno založništvo, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, s pripisom »Za nagradni natečaj«. Rezultati bodo po zaključku ocenjevanja, najpozneje do 17. 2. 2023, objavljeni na spletni strani www.nasezgodbe.si in www.trajnostnaenergija.si.

 

INFORMIRAJTE SE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice