O natečaju

O natečaju

NAGRADNI NATEČAJ ZA ŠTUDENTE 016 - zaključeno

za najboljše raziskovalne naloge s področja  izrabe vetra in/ali lesne biomase za proizvodnjo elektrike v Sloveniji

 

Nagradni natečaj je bil namenjen študentom, pripraviti raziskovalno nalogo na problematiko  »Ali in kako smiselno izrabiti vetrno energijo in/ali lesno biomaso za proizvodnjo energije v Sloveniji?«.  Razpis je pripravil Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.

Zmagovalci

1. nagrada: Jernej Knežič

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na natečaju?
"Za sodelovanje na natečaju sem se odločil, ker je to odlična priložnost mladega raziskovalca, da pokaže svoj potencial Sloveniji in mogoče tudi bodočim delodajalcem in s tem dokažem, da je marsikaj mogoče, le potrebno se je potruditi. Seveda je tukaj tudi denarna nagrada, ki me je še dodatno motivirala."

Kaj je bil vaš največji vsebinski izziv te naloge?
"Največji izziv raziskovalne naloge mi je predstavljala vključitev lesne biomasne elektrarne v koncept obratovanja navidezne elektrarne, saj sem moral dobro preučiti njene značilnosti in te značilnosti zapisati v programski kodi."

Raziskovalna naloga: Koncept obratovanja navidezne elektrarne s sodelujočo vetrno in biomasno elektrarno

2. nagrada: Ajda Kafol Stojanović

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na natečaju? 
"Za sodelovanje na natečaju sem se odločila zaradi zanimanja za tematiko OVE, zaradi zavedanja pomembnosti izbire lokacije energetskega objekta na lesno biomaso in želje po interdisciplinarnem pristopu, ki povezuje različna področja, kot so prostorsko načrtovanje, energetika, geografija, gozdarstvo in geoinformatika, v zaključeno celoto."

Kaj je bil vaš največji vsebinski izziv te naloge?
"Največji vsebinski izziv raziskovalne naloge je predstavljala izbira, ustrezno ovrednotenje in obtežitev prostorskih kriterijev, ki imajo vpliv na primernost lokacije za postavitev lesno predelovalnega centra."

Raziskovalna naloga: Umestitev lesno predelovalnega centra v prostor s pomočjo geoinformacijske podpore odločanju

3. nagrada: Klement Kralj

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na natečaju?
"Za sodelovanje na natečaju sem se odločil, ker sem se s tematiko izrabe vetrne energije in modeliranjem vetrnih elektrarn ukvarjal že v svoji diplomski nalogi, kjer sem se seznanil s to temo ter pridobil določena znanja, ki so mi pomagala pri izdelavi naloge za natečaj. V zadnjem letu sem se od izbrane tematike, ki me zelo zanima, nekoliko tako študijsko oddaljil, tako pa sem imel priložnost ponovno utrditi že pridobljena znanja in jih seveda tudi nadgraditi."

Kaj je bil vaš največji vsebinski izziv te naloge?
"Največji izziv je bil prav gotovo, kako pridobljene rezultate simulacij kratko in jedrnatno strniti ter jih kvalitetno predstaviti v raziskovalni nalogi."

Raziskovalna naloga: Analiza simulonkovih programskih modelov vetrnih elektrarn kot pomoč pri izrabi vetrne energije v RS*Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, kot tudi nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si 


Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice