O natečaju

O natečaju

NAGRADNI NATEČAJ ZA ŠTUDENTE 015 - zaključen

za najboljšo raziskovalno nalogo s področja kratkoročnega napovedovanja proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov.

Natečaj je bil namenjen študnetom, pripraviti raziskovalno nalogo s področja kratkoročnega napovedovanja proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov.
Razpis je pripravil Borzen, operater trga z elektriko d.o.o., z natečajem za študente želi doseči večje zavedanje o pomembnosti obnovljivih virov energije pri mlajši populaciji ter predvsem spojiti znanstveno-raziskovalni potencial študentov in aktualne dileme obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, usmerjeno na izzive kratkoročnega napovedovanja proizvodnje razpršenih virov energije, predvsem kjer je prisotna močna eksterna, vremenska komponenta.

Zmagovalci

1. nagrada: Dejan Hrovatin

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na natečaju?
Za sodelovanje na natečaju sem se odločil, ker je to predstavljalo zame nek nov izziv, da se dotaknem področja s katerim se še konkretno nisem srečal. Sodelovanje mi je tako podalo nova znanja in predvsem pogled na samo problematiko področja napovedovanja proizvodnje elektrarn na OVE.

Kaj je bil vaš največji vsebinski izziv te naloge?
Največji vsebinski izziv mi je predstavljala ravno ugotovitev od koliko različnih faktorjev je proizvodnja sončnih elektrarn in hidroelektrarn dejansko sploh odvisna, saj je bilo šele na podlagi te ugotovitve možno izdelati nek model napovedi proizvodnje.

Naloga je dostopna s klikom na ikono spodaj.

2. nagrada: Gašper VozeljZakaj ste se odločili za sodelovanje na natečaju?
Za sodelovanje sem se odločil, da bi razširil splošno razgledanost o obnovljivih virih električne energije, se seznanil z njihovimi prednostmi in slabostmi ter s tem preučil potencial umeščanja OVE v elektroenergetski sistem.

Kaj je bil vaš največji vsebinski izziv te naloge?
Kajvečji izziv raziskovalnega dela je predstavljala nepredvidljiva variabilnost in negotovost oddane moči proizvodnih virov, predvsem zaradi visokega vpliva meteoroloških spremenljivk.

Naloga je dostopna s klikom na ikono spodaj.3. nagrada: Matija MlakarZakaj ste se odločili za sodelovanje na natečaju?
Na natečaj sem se prijavil zato, ker se zavedam pomembnosti napovedovanja proizvodnje električne energije iz OVE in ker menim, da se moram kot bodoči inženir strojništva posvečati stvarem, ki bodo imele pomemben vpliv na mojo poslovno in posredno tudi osebno življenje.

Kaj je bil vaš največji vsebinski izziv te naloge?
Največji izziv pri izdelavi raziskovalne naloge mi je predstavljalo povezovanje vplivnih parametrov s prosto dostopnimi spremenljivkami. Nekje je bilo potrebno narediti nekatere predpostavke, ki pa bi jih v realnem svetu lahko tudi obšli s ustreznimi meritvami. 

Naloga je dostopna s klikom na ikono spodaj.*Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, kot tudi nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si 


 


Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice