Natečaj najboljše magistrsko delo 020

Natečaj najboljše magistrsko delo 020

Nagrado v višini 3.000 EUR za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije je prejela Anja Dolšak, ki prihaja iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani za nalogo z naslovom »Presoja vidikov energijske prenove v smeri zdrave in okolju prijazne gradnje na primeru večstanovanjske stavbe«.

V svojem magistrskem delu je pregledal izzive sedanjega časa, aktualno zakonodajo na področju energijske učinkovitosti, tematiko trajnostne gradnje in obstoječe stanje večstanovanjske stavbe.


Anja Dolšak: »Magistrsko delo je preplet vztrajnosti in celovitega pristopa k izbrani tematiki, ki pokriva dva ključna termina: celovito energijsko prenovo stavb in vidike trajnostne gradnje. Glavni cilj magistrskega dela je prikaz, da je celovita energijska prenova stavb kompleksen proces, ki za doseganje kar največje učinkovitosti vključuje dober in vnaprej načrtovan projekt. Nagrada strokovne komisije mi tako pomeni potrditev, da je cilj izpolnjen, magistrsko delo pa se lahko uporabi kot zgled za ostale tematsko primerljive projekte v praksi.«

Strokovna komisija, ki sta jo poleg mag. Boruta Rajerja sestavljala še dr. Dora Domajnko in direktor GOLE-E Rajko Leban, je poleg glavne nagrade 3.000 EUR, podelila tudi posebno priznanje in nagrado v višini 500 EUR. Prejemnik je diplomant Fakultete za strojništvo Žan Pirc, ki je prepričal z magistrskim delom »Primerjalna analiza solarnih hladilnih sistemov«.


Žan Pirc: Z magistrskim delom sem med drugim želel izboljšati poznavanje, prepoznavnost in zaupanje v sicer kompleksnejše solarne hladilne sisteme, z raziskavo področja in primerjalno analizo sistemov glede na tehnične, finančne in okoljske kriterije pa postaviti temelje za nadaljnji razvoj teh tehnologij. Veseli me, da ste v Borzenu prepoznali moje delo kot uspešen prispevek k zasledovanju dolgoročne strategije podnebne nevtralnosti in soustvarjanju naše skupne trajnostne energetske prihodnosti.«

 

 

 

Galerija


 

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice