Natečaj najboljše magistrsko delo 019

Natečaj najboljše magistrsko delo 019

Nagrado v višini 3.000 EUR za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije je prejela Urša Mrhar, ki prihaja iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani za nalogo z naslovom »Analiza in predlog prenove obstoječe stavbe s stališča potresne odpornosti in energijske učinkovitosti«.

 

V svojem magistrskem delu je  dokazala, da se lahko z interakcijo med potresno odpornostjo in energijsko učinkovitostjo stavb sanira obstoječ stavbni fond z upoštevanjem vidikov varnosti in trajnostnosti.

 

 

 

Urša Mrhar: »V izdelavo magistrske naloge sem vložila veliko truda. Želela sem opozoriti na pomanjkljivosti energijskih sanacij stavb ter jih ustrezno nadgraditi oziroma izboljšati. Za potrebe izdelave naloge sem predelovala gradivo iz dveh različnih področij ter ju prepletla v celoto. Nagrada mi pomeni potrdilo, da se je ves trud izplačal, da je obravnavna tematika zanimiva tudi za širši krog ljudi ter predstavlja doprinos družbi.«

 

Strokovna komisija, ki sta jo poleg dr. Karla Peršolje sestavljala še mag. Stane Merše in mag. Klemen Vehovar, je poleg glavne nagrade 3.000 EUR, podelila tudi posebno priznanje in nagrado višini 500 EUR. Prejemnica je diplomantka Pravne fakultete, Univerze v Mariboru, Urška Stopar, ki je prepričala z magistrskim delom »Obnovljivi viri energije, medsebojno trgovanje in nove tehnologije na področju energetike«.

 

 

 

Urška Stopar: »Moje magistrsko delo je že drugo delo na temo obnovljivih virov energije, saj sem namreč že v gimnaziji področje raziskovala iz fizikalnega vidika, kjer je delo prav tako bilo nagrajeno v sklopu mladih raziskovalcev. Dejstvo, da sem za moje magistrsko delo prejela nagrado, mi pomeni dodatno potrditev, da sem delala nekaj v pravi smeri. Veseli me namreč, da sem se kljub odsotnosti relavantne literature in aktualnosti teme odločila za nekoliko težjo pot do pridobitve naziva z mojo magistrsko nalogo, ter, da je ta trud, ki je bil vložen prepoznan in nagrajen. Upam, da bo moje delo spodbudilo širši krog posameznikov, da se tudi pravno področje začne razvijati vzporedno s tehničnimi novostmi s čimer bi se njihov potencial razvil v celoti.«

 

 


 

VEČ SLIK V GALERIJI:

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice