Novice

Novice

Krediti in subvencije za prenovo starejših večstanovanjskih stavb

Eko sklad je objavil tri nove javne pozive, ki med drugim vključujejo subvencije in kredite etažnim lastnikom za celovito prenovo starejših večstanovanjskih stavb. Podjetja lahko dobijo subvencijo za izvedbo energetskega pregleda.

Javni poziv za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo (113SUB-EPPO24) namenja 500.000 EUR nepovratnih sredstev podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Novi javni poziv v primerjavi z njegovim predhodnikom prinaša novost, in sicer bodo nepovratne finančne spodbude dodeljene za že izvedene naložbe (po prejšnjem javnem pozivu ukrep ni smel biti izveden pred oddajo vloge) od 1. januarja 2024 dalje, pojasnjujejo na Eko skladu.

Medtem prinaša javni razpis, ki je namenjen etažnim lastnikom in vključuje tako kredit v breme rezervnega sklada kot subvencijo za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, subvencijo v višini do 60 % priznanih stroškov naložbe, 0-% fiksno obrestno mero za kredit z odplačilno dobo 2-10 let in širok nabor ukrepov celovite prenove, med katerimi lahko etažni lastniki izbirajo, in poenostavljeno dokumentacijo za prijavo.

»Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča, razen izjem, ki skladno s Stanovanjskim zakonom lahko vplačujejo v svoje rezervne sklade (npr. občine),« pojasnjujejo na Eko skladu in dodajajo, da je za najem kredita v breme rezervnega sklada potrebno 100-odstotno soglasje vseh etažnih lastnikov.

Tretji javni razpis pa naslavlja nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve, Tudi ta prinaša nepovratno finančno spodbudo v višini do 60 % priznanih stroškov naložbe ter širok nabor ukrepov celovite prenove, med katerimi lahko etažni lastniki izbirajo, in poenostavljeno dokumentacijo za prijavo.

Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je po pojasnilu Eko sklada obenem mogoča le, če bo vsaj 30 % odstotkov upravičenih stroškov naložbe celovite energijske prenove financiranih s strani pogodbenika, ki bo zagotovil izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev.

Naložba se mora obenem pogodbeniku poplačevati ali po računih za energijo ali na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki in izbranim pogodbenikom.

Na obeh (2. in 3. navedeni ) javnih razpisih bodo upravičene stavbe z vsaj 9 deli in vsaj 9 različnimi etažnimi lastniki, pri čemer bo morala biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb (občanov). Sredstva se bodo obenem dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa. Medtem so merila postavljena na način, ki etažne lastnike spodbuja k izvedbi čim bolj celovite in kakovostne prenove večstanovanjskih stavb, še pojasnjujejo na Eko skladu.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
10. junij 2024
142

Theme picker

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice