Novice

Novice

Določitev cene storitev prožnosti eden od izzivov pri njihovi uporabi za razbremenitev omrežja

Ugašanje fosilnih elektrarn manjša količino prožnih virov na trgu, kar je po oceni Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) nedvomno priložnost vsaj za storitve prožnosti, ki sodelujejo pri izravnavi proizvodnje in porabe. Medtem bo za storitve, ki bi pomagale omrežju s ciljem razbremenitve, več potreb takrat, ko bo priključeno večje število razpršenih obnovljivih virov, toplotnih črpalk in elektropolnilnic, so pojasnili na ministrstvu. Ob tem se poraja vprašanje, koliko je za tako storitev mogoče plačati, da je dejansko cenejša od običajnega ukrepa, tj. ojačitve omrežja.

Storitve prožnosti je na trgu mogoče prodati vsaj za dva osnovna namena: za uravnoteženje energetske bilance in za razbremenitev omrežja. Medtem ko so pri prvem namenu končni kupci dobavitelji ali sistemski operater, je pri drugem kupec lahko distribucijski operater. V obeh primerih so (lahko) vmesni člen neodvisni agregatorji.

Je pa prožnost za uravnoteženje energetske bilance po oceni ministrstva lažje izvedljiva in jo določeni dobavitelji že izvajajo, na primer pri ponudbi sistemskih storitev za Eles.

Takšni dobavitelji oz. agregatorji zberejo ponudbe več odjemalcev, ki lahko v primeru potrebe takoj znižajo svojo porabo. Če naberejo dovolj odjemalcev, je učinek zadosti velik, da se ga da prodati npr. sistemskemu operaterju kot sistemsko storitev. Lahko pa tako storitev za svoje potrebe uporabi tudi dobavitelj, na primer v primeru izpada kakšnega svojega proizvodnega vira, so sistem nudenja storitev prožnosti za uravnoteženje energetske bilance opisali na ministrstvu.

Precej bolj zapleteno je pri prožnosti za namen razbremenitve omrežja, dodajajo.

V delu omrežja, kjer prihaja do prevelike obremenitve, ki se kaže običajno s prenizkimi ali previsokimi napetostmi, bi moral operater ali agregator pridobiti pogodbe z nekaterimi uporabniki, ki bi v primeru potrebe porabo ali proizvodnjo zmanjšali ali povečali.

Ta storitev je po pojasnilu ministrstva večinoma uporabna »le lokalno, potencialnih ponudnikov storitve je v takem primeru največ nekaj deset, realno pa precej manj«. Obenem ni nujno, da so »vsi vedno sposobni izvesti zahtevano spremembo, zato bi bilo treba za zanesljivo izvedbo storitve imeti veliko izvajalcev, da bi bila storitev zanesljiva«.

Prav tako je po navedbah ministrstva vprašanje, »koliko, je za tako storitev mogoče plačati, da je dejansko cenejša od običajnega ukrepa: ojačitve omrežja. Če ni otipljive koristi, se odjemalci ne bodo pripravljeni prilagajati. Če pa uporabniki za storitev zahtevajo preveč, pa morda to ni ekonomično z vidika operaterja«.

Slovenija je doslej spremenila svojo zakonodajo tako, da omogoča aktivne odjemalce in delovanje neodvisnih agregatorjev. Kot pravijo na ministrstvu, so predvsem neodvisni agregatorji »zelo zahtevni z vidika obračuna odstopanj«, zato je bila že izvedena sprememba pravil za delovanje trga elektriko. Tudi v sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) so bile izvedene spremembe, ki po oceni ministrstva »odpirajo prostor za izvajanje storitev prožnosti«.

Distribucijske družbe sicer že izvajajo nekatere pilotne projekte, ki so namenjeni preučevanju izvedljivosti tovrstnih naprednih poslovnih modelov.

»Zdaj bi se morali pokazati akterji, ki bi te možnosti znali spremeniti v realno delujoč poslovni model. To je vedno odvisno tudi od konkretnih cenovnih razmerij,« menijo o tem na ministrstvu.

Vedno več razpršenih obnovljivih virov energije, toplotnih črpalk in elektropolnilnic bo povečalo število delov omrežja s težavami in del teh težav bomo po oceni ministrstva »nedvomno« reševali tudi s storitvami prožnosti.

Da bodo uporabniki aktivnejši po uveljavitvi novega akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine, ki stopi v veljavo 1. januarja 2024, so pred kratkim ocenili v Elektru Gorenjska, kjer prav tako menijo, da bo treba za izvajanje storitev prožnosti na distribucijskem omrežju s strani uporabnikov oziroma agregatorjev na nivoju celotne države sprejeti še natančnejša navodila. 

Neposrednega odgovora na to, na kakšen način bo država ob že sprejeti zakonodaji dodatno spodbudila oziroma omogočila izvajanje storitev prožnosti, na ministrstvu medtem niso podali.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
17. marec 2023
481

Theme picker

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice