Kako privarčevati

Kako privarčevati

Menjava dobavitelja zemeljskega plina

Menjava dobavitelja zemeljskega plina

Odjemalci imajo od leta 2007 naprej pravico izbirati ali menjati obstoječega dobavitelja zemeljskega plina. Izbirajo med dobavitelji, ki dobavljajo zemeljski plin v lokalno skupnost, v kateri ima posamezni odjemalec s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina sklenjeno pogodbo o odstopu. 

Menjava dobavitelja je preprosta in poteka v naslednjih korakih:

1. Izbira novega dobavitelja

Pri izbiri novega dobavitelja si lahko pomagate s primerjavo stroškov oskrbe z zemeljskim plinom, ki je dostopna na spletni strani Agencije RS za energijo. Ko imate izbranega novega dobavitelja je potrebno preverit pogoje ponudbe dobavitelja. Posebno pozornost je treba nameniti pogodbenim določilom, trajanju pogodbe, rokom za odstop in morebitna določila o akcijah.

2. Pregled razmerja z dosedanjim dobaviteljem

Pomembno je, da odjemalec preveri kdaj in kako lahko prekine pogodbeno razmerje z dosedanjim dobaviteljem. S tem se izogne morebitnim dodatnim stroškom, ki bi nastali pri predčasni prekinitvi pogodbe.

3. Ureditev pogodbenega razmerja z novim dobaviteljem

Odjemalec uskladi z novim dobaviteljem datum zamenjave dobavitelja, odpove obstoječo pogodbo o dobavi zemeljskega plina in sklene novo pogodbo o dobavi z novim dobaviteljem.

4. Prijava novega dobavitelja pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja

Odjemalec ali novi dobavitelj prijavi menjavo dobavitelja sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja. V primeru, da to stori do 10. v mesecu, bo novi dobavitelj odjemalcu začel dobavljati zemeljski plin s prvim dnem naslednjega meseca.


Več povezav

Povezave

Več povezav

Dokumenti
Povezani članki
9611

Varčujte

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice