Proizvajajte

Proizvajajte

Geotermalna energija

Geotermalna energija

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma z odvzemom toplote vročim kameninam.

Povprečna vrednost toplote moči Zemljine notranjosti je ocenjena med 60 in 70 W/m2. Povprečna toplota, ki se s prevodom toplote pojavlja dnevno na površini, je 1,4 W/m2.

Temperatura termalne vode pogojuje možnost uporabe geotermalne energije. Ločimo visokotemperaturne in nizkotemperaturne geotermalne vire. Pri prvih je temperatura vode nad 150 °C in jih lahko izrabljamo za proizvodnjo elektrike, pri drugih pa je temperatura vode pod 150 °C in jih izrabljamo neposredno za ogrevanje.

Možnost izkoriščanja geotermalne energije je na področju Slovenije zaradi raznolike geološke sestave tal različna. Geotermalno najbogatejša in tudi najbolj raziskana so naslednja območja: Panonska nižina, Krško-Brežiško polje, rogaško-celjsko območje, Ljubljanska kotlina, slovenska Istra in območje zahodne Slovenije. Geotermalne energije ni mogoče transportirati, zato je oskrba s toploto in proizvodnja elektrike mogoča le v bližnji okolici. Slaba stran geotermalne energije je, da ne obstaja veliko primernih lokacij za izkoriščanje teh, sicer izredno velikih zalog energije.

Geotermalna energija ima številne prednosti pred tradicionalnimi viri energije, ki temeljijo na fosilnih gorivih. Največja prednost geotermalne energije je, da je čista in varna za okolje. Z uporabo geotermalne energije se zmanjšuje uporaba fosilnih goriv, zaradi česar se zmanjšujejo tudi emisije toplogrednih plinov. Ena izmed možnih oblik izkoriščanja geotermalne energije je proizvodnja elektrike. Pri tem procesu se uporablja vroča voda in para iz zemeljske notranjosti, ki poganja generator. Takšno pridobivanje elektrike je zanesljivo, saj ni odvisno od vremenskih vplivov, kot npr. pri hidroelektrarnah, vetrnih in sončnih elektrarnah. Pri tem procesu ne pride do izpustov škodljivih emisij v ozračje, saj se sprošča le para.

Težava pri uporabi geotermalne energije je sproščanje snovi in plinov globoko iz zemlje, ki so lahko škodljivi, ko pridejo na površje. Najbolj nevaren je vodikov sulfid, ki je zelo koroziven in ga je zelo težko pravilno obvladovati.

Več o obnovljivh virih energije in njihovi uporabi v praksi si preberite tukaj.

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma z odvzemom toplote vročim kameninam.

Image
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

Proizvajajte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice