Zakonodaja

Zakonodaja

Boj proti klimatskim spremembam, ki jih povzročajo emisije toplogrednih plinov, je strateška prioriteta Evropske skupnosti. Postavljene strategije in sprejeta zakonodaja spodbujajo evropske države in regije k vzpostavitvi lastnih strategij za zmanjševanje emisij ter razvoju standardov in protokolov za ogljični odtis organizacije ali proizvoda.

V Sloveniji je krovni zakon Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 92/13 z dne 8. 11. 2013), ki ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem z emisijami kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj družbe.

Področje izpusta emisij v zrak, ki nastanejo zaradi prevoza ali porabe elektrike, urejajo uredbe:

Z začetkom zakonskega urejanja (osnutek Strategije za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050, osnutek Zakona o podnebnih spremembah in Uredba o ogljičnem odtisu, ki je del Zakona o podnebnih spremembah) se je pokazala tudi potreba po reguliranju in standardiziranju postopkov v zvezi z izračunom ogljičnega odtisa. Zakon o podnebnih spremembah izračun ogljičnega odtisa opredeljuje kot prostovoljno odločitev.

Standardi in metodologije za ogljični odtis

Za organizacije

  • ISO 14064 – part 1 – Greenhouse gases: specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
  • PAS 2060:2010 – Specification for the demonstration of carbon neutrality

Za izdelke in storitve:

  • ISO 14040:2006 – Life cycle assessment – Principles and framework
  • PAS 2050: 2011 – Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services

Ohranite okolje čisto

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice