Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki

Pri ravnanju z odpadki se moramo držati hierarhije, ki nam jo narekujeta evropska direktiva o odpadkih in nacionalna zakonodaja. Obe zapovedujeta osredotočenje na zmanjševanje količin, sledita ponovna uporaba in snovna reciklaža, šele nato pride na vrsto energijska izraba in za njo odlaganje.

Ravnanje z odpadki

vir: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/odpadek_je_vir_surovin/

Povprečni komunalni odpad v Sloveniji ima kurilno vrednost med 8 in 12 MJ/kg. Po tej lastnosti ga lahko primerjamo s svežim lesom ali lignitom, ki ga kopljemo v Velenju.

Za zdaj v Sloveniji še vedno prevladuje postopek odstranjevanja odpadkov, kamor spada tudi odlaganje odpadkov. Nekatere regije so v zadnjih letih uspešno uvedle snovno izrabo ter mehansko in biološko obdelavo odpadkov, na nacionalnem nivoju pa večina odpadkov še vedno nepredelanih potuje neposredno na odlagališče. Zaradi tega narašča skupna emitirana količina toplogrednih plinov z odlagališč. Ta je posledica mikrobiološke aktivnosti odlagališč, ki je raztegnjena na več desetletij, od tega pa so odvisne tudi emisije toplogrednih plinov.
Izkoriščanje energije odpadkov je energetsko in okoljsko upravičeno, pri čemer moramo izpolniti vse zakonske zahteve, ki so določene za postopke termične obdelave odpadkov. Sproščeno toploto je treba uporabiti za proizvodnjo elektrike, tople vode za ogrevanje in morda tudi hladne vode za hlajenje.

Količina energije v odpadkih, ki jih na leto ustvari povprečna slovenska družina, je takšna, da bi z njo lahko vse leto zagotavljali ogrevanje manjše družinske nizkoenergijske hiše.

Ohranite okolje čisto

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice