Sistemi zagotavljanja kakovosti in kontrole

Sistemi zagotavljanja kakovosti in kontrole

Področje uporabe sistema zagotavljanja kakovosti in kontrole je začrtano v standardu SIST EN 15234 in delno tudi v SIST EN 14961-1. Na podlagi omenjenega standarda je Gozdarski inštitut Slovenije izdelal poenostavljen sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ki je namenjen manjšim proizvajalcem lesnih goriv, predvsem sekancev in peletov.

Namen uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti je omogočiti primerno in stroškovno učinkovito trgovanje z lesnimi gorivi. Končni uporabnik se tako lahko zanaša na kakovost uporabljenega lesnega goriva, proizvajalci pa lahko optimizirajo, nadzirajo in proizvajajo izdelek v skladu s potrebami trga. Sledljivost v porabniku vzbuja zaupanje, da so vsi procesi v verigi usklajeni z vrsto standardov. Sistem zagotavljanja kakovosti mora biti preprost, učinkovit in čim manj birokratski.

Pomemben del zagotavljanja in nadzora kakovosti je obvezna dokumentacija, ki v skladu s standardom SIST EN 15234 zajema široka strokovna področja:

  • sledljivost surovin
  • proizvodne zahteve
  • transport, ravnanje in skladiščenje po proizvodnji
  • končno specifikacijo goriva.

Vir: Kakovostna lesna goriva za vsakogar, Gozdarski inštitut Slovenije

VELJAVNI STANDARDI NA PODROČJU TRDNIH BIOGORIV

http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/navodila_za_pravilno_kurjenje/nasveti_za_pripravo_drv/veljavni_standardi_na_podrocju_trdnih_biogoriv/

Biomasa

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice