Zmagovalci

Zmagovalci

1. nagrada: Boštjan Krošelj

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na natečaju?

"Za sodelovanje na natečaju sem se odločil, ker sem študent druge stopnje na Fakulteti za energetiko in se mi je zdel natečaj ravno pravšnji, da svoj znanje pridobljeno na fakulteti uporabim pri raziskovalni nalogi."

Kaj je bil vaš največji vsebinski izziv te naloge?

"Največji vsebinski izziv pri nalogi mi je predstavljal izračun energijskih kazalnikov obstoječega objekta in objekta po obnovi. Ob pravilnih izračunih lahko hitro ugotovimo, kako uspešna bi bila obnova."

Raziskovalna naloga: Energetska prenova Srednje šole Jesenice

 

2. nagrada: Tadeja Intihar

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na natečaju? 

"Za sodelovanje na natečaju sem se odločila, ker me zanima področje energetske učinkovitosti stavb in se želim s tem ukvarjati tudi v prihodnosti."

Kaj je bil vaš največji vsebinski izziv te naloge?

"Pri pripravi raziskovalne naloge mi je bil največji izziv izbrati stroškovno učinkovite ukrepe. Osredotočila sem se na prenovo stavbnega ovoja, kar je tudi pogoj za nadaljnje ukrepe za zmanjševanje porabe energije v stavbah. Želela sem predstaviti smiselne in izvedljive rešitve, ki se jih lahko izvaja postopoma."

Raziskovalna naloga: Predlog celostne energetske obnove SŠ Jesenice

 

3. nagrada: Blaž Hribar

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na natečaju?

"Za natečaj sem izvedel povsem po naključju, vendar me je tematika takoj pritegnila. Z energetskimi prenovami sem se seznanil že tekom študija, zato se mi je ta raziskovalna naloga zdela dobra priložnost, da svoje znanje preiskusim v praksi in pridobim nekaj novih izkušenj."

Kaj je bil vaš največji vsebinski izziv te naloge?

"Največji vsebinski izziv raziskovalne naloge mi je predstavljala omejitev števila strani, saj sem si nalogo prvotno zastavil nekoliko širše, nato pa sem kar nekaj časa posvetil temu, kako strniti in prikazati najpomembejše rezultate."

Raziskovalna naloga: Analiza možnosti energetske prenove SŠ Jesenice


Dogodki in natečaji

Prijavite se na e-novice