Zmagovalci

Zmagovalci

1. NAGRADA: Dejan Hrovatin

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na natečaju?

Za sodelovanje na natečaju sem se odločil, ker je to predstavljalo zame nek nov izziv, da se dotaknem področja s katerim se še konkretno nisem srečal. Sodelovanje mi je tako podalo nova znanja in predvsem pogled na samo problematiko področja napovedovanja proizvodnje elektrarn na OVE.

Kaj je bil vaš največji vsebinski izziv te naloge?

Največji vsebinski izziv mi je predstavljala ravno ugotovitev od koliko različnih faktorjev je proizvodnja sončnih elektrarn in hidroelektrarn dejansko sploh odvisna, saj je bilo šele na podlagi te ugotovitve možno izdelati nek model napovedi proizvodnje.

Naloga je dostopna s klikom na ikono spodaj.

 

2. NAGRADA: Gašper Vozelj

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na natečaju?

Za sodelovanje sem se odločil, da bi razširil splošno razgledanost o obnovljivih virih električne energije, se seznanil z njihovimi prednostmi in slabostmi ter s tem preučil potencial umeščanja OVE v elektroenergetski sistem.

Kaj je bil vaš največji vsebinski izziv te naloge?

Kajvečji izziv raziskovalnega dela je predstavljala nepredvidljiva variabilnost in negotovost oddane moči proizvodnih virov, predvsem zaradi visokega vpliva meteoroloških spremenljivk.

Naloga je dostopna s klikom na ikono spodaj.

 

3. NAGRADA: Matija Mlakar

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na natečaju?

Na natečaj sem se prijavil zato, ker se zavedam pomembnosti napovedovanja proizvodnje električne energije iz OVE in ker menim, da se moram kot bodoči inženir strojništva posvečati stvarem, ki bodo imele pomemben vpliv na mojo poslovno in posredno tudi osebno življenje.

Kaj je bil vaš največji vsebinski izziv te naloge?

Največji izziv pri izdelavi raziskovalne naloge mi je predstavljalo povezovanje vplivnih parametrov s prosto dostopnimi spremenljivkami. Nekje je bilo potrebno narediti nekatere predpostavke, ki pa bi jih v realnem svetu lahko tudi obšli s ustreznimi meritvami. 

Naloga je dostopna s klikom na ikono spodaj.

 


 

Dogodki in natečaji

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice