Novice

Novice

V pripravi seznam projektov stavb oseb javnega sektorja za prenovo in graditev

S sedanjim predlogom zakona o učinkoviti rabi energije bo Slovenija v celoti prenesla direktivo o energetski učinkovitosti stavb (direktiva 2018/844/EU) v nacionalno zakonodajo, so v zvezi z opominom Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos omenjene direktive za naš portal navedli na ministrstvu za infrastrukturo (MzI). V zvezi z dopolnilom uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju pa so na MzI pojasnili, da morajo ministrstva v roku 30 dni od začetka veljavnosti uredbe ministrstvu, pristojnemu za energijo, posredovati seznam projektov za izvedbo prenove in graditve novih nič-energijskih stavb oseb javnega sektorja, ki ne dosegajo predpisanih minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.

Evropska komisija je v svojem dopisu konec maja letos v zvezi s prenosom direktive o energetski učinkovitosti stavb (direktiva 2018/844/EU) vlado opomnila, da Slovenija ni sprejela vseh predpisov za prenos omenjene direktive oziroma, da je rok za njen prenos že potekel. Komisija je v uradnem opominu še pojasnila, da Komisija obenem še vedno ni bila obveščena o ukrepih za prenos, ki bi zagotovili prenos posameznih določb te direktive v nacionalno zakonodajo, so navedli na MzI.

Komisija je v omenjenem opominu še navedla, da če je veljavna zakonodaja po mnenju Slovenije že skladna z zadevnimi določbami, da naj Slovenija Komisiji predloži besedilo ustreznih določb zakonodaje. 

Na Mzi so poudarili, da je vlada besedilo predloga zakona o učinkoviti rabi energije konec julija letos poslala v obravnavo državnemu zboru. Ta predlog zakona v celoti prenaša omenjeno direktivo v nacionalni pravni red. »Pričakujemo, da bo predlagani zakon sprejet najkasneje do meseca novembra 2020.«

Vlada je nedavno tudi dopolnila uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. Z omenjeno uredbo naj bi Slovenija po navedbah MzI pospešila izvedbo projektov na področju energetsko učinkovite prenove javnih stavb in graditve novih skoraj nič-energijskih javnih stavb. »S spremembo uredbe so se opredelile osebe javnega sektorja, ki so zavezane za prenovo in graditev, ter določili kriteriji, na osnovi katerih bo vlada enkrat letno s sklepom določila seznam stavb oseb javnega sektorja za prenovo in graditev.«

V okviru sprejemanja omenjene uredbe pa je vlada na redni seji konec avgusta sprejela tudi sklep, da ministrstva v roku 30 dni od začetka veljavnosti uredbe posredujejo ministrstvu, pristojnemu za energijo, seznam projektov za izvedbo prenove in graditve novih nič-energijskih stavb oseb javnega sektorja, ki ne dosegajo predpisanih minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. »Po pridobitvi zgoraj navedenih podatkov bo možno podati več informacij glede projektov,« so dejali na MzI.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
15. september 2020
86

Theme picker

O portalu

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice