Novice

Novice

Fotovoltaiki se v naslednjih 5 letih obeta spektakularna rast

Globalne zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov naj bi se med letoma 2019 in 2024 povečale za 50 odstotkov ali 1200 GW, je Mednarodna agencija za energijo (IEA) zapisala v svojem Poročilu o obnovljivih virih 2019, ki je bilo objavljeno v ponedeljek. Dodala je, da bo solarna fotovoltaika predstavljala 60 odstotkov te rasti. Delež obnovljivih virov energije v svetovni proizvodnji električne energije naj bi se povečal z današnjih 26 odstotkov na 30 odstotkov leta 2024.

»To povečanje za 1200 gigavatov - kar ustreza trenutnim skupnim zmogljivostim ZDA - temelji na zmanjšanju stroškov in usklajenih prizadevanjih vladnih politik,« pravijo v IEA.

Večino rasti naj bi po besedah IEA predstavljala solarna fotovoltaika, saj njeni stroški še naprej padajo. Velik del rasti solarne fotovoltaike bo izhajal iz fotovoltaičnih sistemov, nameščenih na domovih, poslovnih zgradbah in industrijskih objektih.

»V nasprotju s konvencionalno modrostjo bodo pri rasti razpršene fotovoltaike dominirali fotovoltaičnih sistemi na poslovnih zgradbah in industrijskih objektih, ne pa na stanovanjskih objektih, in boto predstavljali kar tri četrtine novih inštalacij v naslednjih petih letih. To je zato, ker ekonomija obsega skupaj z boljšo uskladitvijo ponudbe fotovoltaike in povpraševanja po električni energiji omogočajo večjo lastno porabo in večje prihranke pri računih za električno energijo v poslovnem in industrijskem sektorju,« so poudarili v IEA.

Kljub temu pa naj bi se število solarnih sistemov na strehah domov do leta 2024 povečalo za več kot dvakrat na približno 100 milijonov, trgi z največ inštalacij na prebivalca pa bodo predvidoma Avstralija, Belgija, Kalifornija, Nizozemska in Avstrija.

»Zaradi padajočih stroškov je spodbuda za povečanje uvajanja solarne fotovoltaike vse večja,« je dejal zvršni direktor IEA Fatih Birol. Stroški za proizvodnjo električne energije iz distribuiranih solarnih fotonapetostnih sistemov so v večini držav že pod maloprodajnimi cenami električne energije. IEA napoveduje, da se bodo ti stroški do leta 2024 zmanjšali za nadaljnjih 15 do 35 odstotkov, zaradi česar bo tehnologija postala še privlačnejša in kar bo spodbudilo njeno uvajanje po vsem svetu.

Vendar pa poročilo IEA opozarja, da so potrebne pomembne politične in tarifne reforme, da bi zagotovili trajnostno rast distribuirane fotovoltaike.

»Nenadzorovana rast lahko prinese disrupcijo na trge z električno energijo, saj lahko zviša stroške sistema, prinese izzive pri integraciji obnovljivih virov energije v omrežje in zmanjša prihodke operaterjev omrežja. Z reformo maloprodajnih tarif in prilagajanjem politik lahko energetske družbe in vlade privabijo naložbe v razpršeno fotovoltaiko, hkrati pa zagotovijo dovolj prihodkov za plačilo fiksnih omrežnih stroškov in to, da se stroškovno breme pošteno porazdeli med vse potrošnike,« pojasnjujejo v IEA.

»Potencial distribuirane fotovoltaike je osupljiv, vendar je treba njen razvoj dobro upravljati, da se uravnotežijo različni interesi lastnikov fotovoltaičnih sistemov, drugih porabnikov ter energetskih in distribucijskih podjetij,« je dejal Birol.

Glede na pospešeni scenarij, ki je vključen v poročilu, bi izboljšanje ekonomičnosti, politična podpora in učinkovitejša regulacija lahko vplivali na rast inštaliranih fotovoltaičnih kapacitet po svetu nad 600 GW do leta 2024, kar je skoraj dvakratnih današnjih skupnih zmogljivosti Japonske. Kljub temu ta pospešena rast še vedno predstavlja le 6 odstotkov tehničnega potenciala distribuirane fotovoltaike gledano celotne razpoložljive površine streh.

Poročilo IEA ponuja napovedi za vse vire obnovljive energije. Tako naj bi se ogrevanje z obnovljivimi viri med letoma 2019 in 2024 povečalo za petino, rast pa bodo poganjale Kitajska, Evropska unija, Indija in ZDA.

»Sektorja toplote in električne energije postajata vse bolj povezana, saj bo obnovljiva električna energija, ki se uporablja za ogrevanje, zrasla za več kot 40 odstotkov. Toda na splošno obnovljivi toplotni potencial ostaja v veliki meri premalo izkoriščen. Delež obnovljivih virov energije v skupni porabi toplote naj bi v letu 2024 ostal pod 12 odstotki, kar bo zahtevalo bolj ambiciozne cilje in močnejšo politično podporo,« pravijo v IEA.

Biogoriva trenutno predstavljajo približno 90 odstotkov energije iz obnovljivih virov v prometu, njihova uporaba pa naj bi se v naslednjih petih letih povečala za 25 odstotkov. Pri rasti bo prevladovala Azija, zlasti Kitajska, temeljila pa bo na energetski varnosti in skrbi glede onesnaževanja zraka.

Kljub hitremu razmahu električnih vozil bo električna energija iz obnovljivih virov leta 2024 predstavljala le desetino porabe obnovljive energije v prometu, delež obnovljivih virov energije v skupnem povpraševanju po gorivu za promet pa bo še vedno pod 5 odstotkov.

Pospešeni scenarij IEA kaže, da se bo do leta 2024 poraba obnovljive energije v prometu povečala za dodatnih 20 odstotkov ob predpostavki višjih kvot in boljše podpore politike, ki odpira nove trge v letalskem in pomorskem prometu.

Do napovedi prihodnje 50-odstotne rasti svetovnih kapacitet za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov je prišlo po tem, ko je lani prvič v skoraj dveh desetletjih prišlo do zaustavitve rasti novih inštalacij OVE. A ponovna rast ostaja precej pod tem, kar je potrebno za dosego globalnih ciljev trajnostne energije, opozarja IEA.

»Obnovljivi viri energije so že drugi največji vir električne energije na svetu, vendar je treba njihovo uvajanje še pospešiti, če želimo doseči dolgoročne cilje glede podnebja, kakovosti zraka in dostopa do energije,« je dejal Birol.

Poročilo IEA poudarja tri glavne izzive, ki jih je treba premagati za pospešitev uvajanja obnovljivih virov energije: politična in zakonodajna negotovost, velika naložbena tveganja in sistemska integracija vetrnih elektrarn in fotovoltaike.

 

 

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
4. november 2019
1088
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice