Novice

Novice

EU vlaga 556 milijonov evrov v prednostno energetsko infrastrukturo

Države članice EU so pred kratkim podprle predlog Evropske komisije, da se v ključne projekte evropske energetske infrastrukture z velikimi čezmejnimi koristmi vloži 556 milijonov evrov, pri čemer bo za električno energijo namenjenih 550 milijonov evrov in za plin 6 milijonov evrov.

Finančna sredstva iz instrumenta za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility - CEF) so bila dodeljena za študije in dela za skupno osem projektov: šest s področja električne energije in dva s področja plina. V elektroenergetskem sektorju je bilo dodeljenih 530 milijonov evrov nepovratnih sredstev za dela na keltskem povezovalnem daljnovodu med Francijo in Irsko, ki bo Irsko prvič neposredno povezal s celino. Donacija bo omogočila izgradnjo visokonapetostne 700 MW povezave, dolžine približno 575 km med južno obalo Irske in severozahodno obalo Bretanje v Franciji. S tem se bo končala električna izolacija Irske. Povezava bo povečala regionalno varnost oskrbe in povečala razvoj in vključevanje obnovljivih virov energije, je sporočila Komisija.

Poleg tega so bila dodeljena sredstva za študije za podporo projektov za shranjevanje električne energije na Nizozemskem, v Estoniji in Litvi, pa tudi za baltski projekt sinhronizacije električne energije. V plinskem sektorju je bilo dodeljenih skoraj 5 milijonov evrov za dela na izboljšanju povezave med Latvijo in Litvo ter za študijo o podzemnem skladiščenju plina v Grčiji.

Instrument za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020 predvideva skupni proračun v višini 5,35 milijarde evrov za vseevropsko energetsko infrastrukturo. Instrument za povezovanje Evrope s področja energetike (CEF Energy) je v letu 2014 že dodelil 647 milijonov evrov 34 projektom, leta 2015 366 milijonov evrov 35 projektom, leta 2016 707 milijonov evrov 27 projektom, letu 2017 873 milijonov evrov 17 projektom in leta 2018 848 milijonov evrov 22 projektom.

Na splošno je 59 odstotkov doslej dodeljenega proračuna podprlo elektroenergetske projekte (vključno s pametnimi omrežji). Sredstva instrumenta za povezovanje Evrope se nanašajo na projekte skupnega interesa (PCI). Zadnji seznam PCI je bil objavljen novembra 2017, naslednji seznam PCI pa naj bi začel veljati v začetku leta 2020.

Evropska komisija je v naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027 predlagala obnovo instrumenta za povezovanje Evrope in namenila 42,3 milijarde evrov za podporo naložbam v evropska infrastrukturna omrežja, vključno z 8,7 milijarde evrov za energetiko.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
7. oktober 2019
1089
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice