Novice

Novice

Skoraj 75 odstotkov evropskih stavb je energetsko neučinkovitih

»Stavbe porabijo približno 40 odstotkov vse energije in oddajo okoli 36 odstotkov emisij CO2 v EU, kar jih uvršča med največje porabnike energije v Evropi. Skoraj 75 odstotkov vseh stavb je še vedno energetsko neučinkovitih, a le 0,4 do 1,2 odstotka (odvisno od države) stavb je prenovljenih vsako leto,« navaja poročilo Skupnega raziskovalnega središča (JRC), službe za znanost in znanje pri Evropski komisiji. Poročilo tudi navaja, da bi lahko EU z izboljšanjem energetske učinkovitosti v stavbah veliko lažje dosegla zastavljene energetske in podnebne cilje.

»Kadar govorimo o energetski učinkovitosti in proizvodnji energije iz obnovljivih virov v stavbah, ponavadi dajemo največji poudarek na posamezne stavbe. Izvajanje energetskih in podnebnih ciljev EU 2020 pa je sedaj to pozornost preusmerilo na preoblikovanje evropskih sosesk v energetsko ničelna okrožja,« so še zapisali avtorji poročila. 

Poročilo je analiziralo sedem občin, ki prednjačijo s svojimi ukrepi in zastavljenimi ambicioznimi cilji, da bi tako zmanjšale svoje potrebe po energiji in povečale delež svoje oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov energije. Med drugim poročilo omenja, da si je hrvaški otok Hvar zastavil cilj postati delno energetsko samozadosten do leta 2020, pri čemer naj bi bilo 20 odstotkov vse energije, ki je otok porabi, proizvedene iz lokalnih obnovljivih virov, kar bi povečalo zanesljivost oskrbe na otoku z optimizacijo rabe energije v zasebnih in javnih stavbah. Vsi ti projekti, ki jih poročilo opisuje, so bili izbrani med več kot 60 zaznanimi 'ničenergijskimi območji' v Evropi, ki so sprejela celovit pristop k energetski učinkovitosti s posebnim poudarkom na energetski učinkovitosti stavb (novih in prenovljenih).

Poročilo omenja tudi pojav novih akterjev na trgu in nove inovativne strukture upravljanja, ki so jih sprejele občine, da bi tako v projekte vključile vse tržne igralce. Poročilo pa poudarja še, da lahko tovrstni energetski projekti naletijo tudi na odpor prebivalcev, saj so takšne spremembe pogosto zaskrbljujoče za ljudi, zlasti če se projekti izvajajo v njihovih domovih ali celo v nasprotju s stališči prebivalcev. Zato je potrebno uporabiti prave informacijske kanale za obveščanje prebivalcev in drugih lokalnih deležnikov (gradbenikov, arhitektov, lastnikov stanovanj, nepremičninskih družb) o prednostih novih stavbnih tehnologij in energetskih sistemov.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
20. september 2019
984
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice