Novice

Novice

HESS in IJS podpisala pogodbo o sofinanciranju vodikovega projekta

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) je julija z Institutom Jožef Stefan (IJS) podpisala pogodbo o sofinanciranju izvajanja projekta »Optimizacijsko vodenje pretvornika energije v vodik v povezavi s hidroelektrarno«. Cilj omenjenega projekta je zasnovati procesni sistem za proizvodnjo zelenega vodika v povezavi s hidroelektrarno kot proizvodnim virom električne energije, so sporočili iz HESS.

Kot pojasnjujejo v HESS, je bil omenjeni projekt izbran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v sklopu javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2019, na katerega je prispelo skupno 781 prijav. Obdobje izvajanja projekta je omejeno na tri leta, pri čemer 25-odstotni delež financiranja zagotavlja družba HESS, medtem ko 75-odstotni delež predstavljajo nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja ARRS.

»Kot okoljsko odgovorna družba se zavedamo pomembnosti čim hitrejšega energetskega prehoda Slovenije k obnovljivim virom energije ter vseh izzivov in priložnosti, ki so na področju okolja in energetike pred nami v naslednjih desetletjih, zato bomo stremeli k vzpostavitvi zelenih sistemov, ki bodo celovito povezovali tako pridobivanje električne energije iz OVE kot tudi njeno učinkovito med sezonsko shranjevanje. Z izgradnjo novih hidro in sončnih elektrarn v kombinaciji z vodikovimi tehnologijami za hranjenje energije lahko pomembno prispevamo k doseganju zastavljenih ciljev glede čiste, zanesljive, konkurenčne in neodvisne energetske prihodnosti, s tem pa nenazadnje tudi k trajnostnemu razvoju in zagotavljanju kakovostnega okolja za naše zanamce,« poudarjajo v HESS.

»Projektna pobuda izhaja na osnovi ideje, ki je nastala v družbi HESS, kot odgovor na dva ključna izziva, s katerima se soočamo: kako čim hitreje zagotoviti prehod v brezogljično družbo in kako proizvodnjo električne energije prilagoditi vse zahtevnejšim spremembam v elektroenergetskem omrežju,« pravijo v HESS.

Cilj projekta je v prvi fazi s slovenskim znanjem razviti simulacijski model optimalnega vodenja sistema za pretvorbo električne energije v plin (sistem P2G) in zasnovati procesni sistem za proizvodnjo zelenega vodika v povezavi s hidroelektrarno kot proizvodnim virom električne energije. »Pri tem bo poudarek na doseganju čim višje energetske in ekonomske učinkovitosti proizvodnje vodika, ki bo lahko dosežena le z optimalnim načinom upravljanja sistema P2G,« poudarjajo v HESS.

Na podlagi rezultatov, pridobljenih v simulacijskem okolju, bo v drugi fazi sledila izvedba pilotnega projekta na eni izmed hidroelektrarn na spodnji Savi. Kot pojasnjujejo v HESS, bo tovrstna implementacija »kot demonstracijski projekt in primer dobre prakse pomemben korak h krepitvi širšega nacionalnega interesa po uvajanju vodikovih tehnologij«.

Projekt namreč med seboj povezuje dve področji – raziskovalno in gospodarsko: tehnologije vodenja in optimizacije procesov in problematiko gospodarnega shranjevanja električne energije, proizvedene iz OVE, za potrebe uravnavanja omrežja. »Med drugim bo projekt odprl tudi novo specialno multidisciplinarno raziskovalno in razvojno smer, ki bo proučila potenciale uporabe in optimizacije sistema P2G, vezanega na hidroelektrarno, in razvila metodologijo za optimizacijo,« pristavljajo v HESS.

»V družbi HESS verjamemo, da bo ta projekt pomembno pospešil nadaljnji razvoj in uvajanja vodikovih tehnologij v slovenski prostor, kjer Slovenija v splošnem zaostaja za nekaterimi najbolj razvitimi evropskimi državami, predvsem skandinavskimi. Pri tem je potrebno poudariti, da je uvajanje vodikovih tehnologij v prakso tudi del evropske strategije na področju energetike in zelenega transporta,« je komentiral vodja projekta v družbi HESS Boštjan Pišotek.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
19. avgust 2019
1181
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice