Novice

Novice

Naložbe v omrežje v Evropski uniji v letu 2018 narasle za 8 odstotkov

Čeprav so naložbe v elektroenergetska omrežja v letu 2018 na svetovni ravni upadle za odstotek, pa so v ZDA, Evropi in Indiji zabeležili povečanja investicij v omrežje, ugotavlja Mednarodna agencija za energijo (IEA) v letošnjem poročilu o energetskih investicijah (World Energy Report 2019).

Upad investicij v elektroenergetska omrežja izhaja predvsem iz upada naložb v distribucijo, ob čemer so naložbe v prenos še naprej naraščale.

Kot ugotavljajo v IEA, so naložbe v prenosna omrežja, ki predstavljajo okoli 30 odstotkov skupnih naložb v omrežje, na svetovni ravni zadnjih pet let stalno naraščale, k čemur so prispevali predvsem priključki novih proizvodnih zmogljivosti, sistemska integracija spremenljivih obnovljivih virov in obsežni projekti na področju medomrežnih povezav, čeprav so ponekod na področju pridobivanja dovoljenj ter načrtovanja in razvoja projektov še vedno prisotne omejitve, ki predstavljajo investicijske izzive. 

Naložbe v omrežje so v Evropski uniji narasle za 8 odstotkov, predvsem zaradi investicij v prenos. Evropsko združenje operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo (ENTSO-E) je v okviru svojega dolgoročnega načrtovanja v obdobju do leta 2030 prepoznalo za 10 milijard dolarjev letnih potreb po investicijah v prenos, kar bi pomenilo opazno okrepitev glede na trenutne ravni, izpostavljajo v IEA.

Naložbe v digitalne omrežne tehnologije so se v letu 2018 na svetovni ravni povečale za skoraj 10 odstotkov na 35 milijard dolarjev. Tu je šlo večinoma za pametne števce in opremo za avtomatizacijo omrežja, medtem ko so naložbe v polnilne postaje za električna vozila narasle za 60 odstotkov na več kot 3 milijarde dolarjev, saj se energetska, avtomobilska in naftna podjetja vse pogosteje odločajo za večje investicije v to področje. 

Naložbe v konvencionalno opremo so z nekaj manj kot 45 odstotki tudi tokrat predstavljale največji delež investicij.

Naložbe v baterijsko shranjevanje so se v letu 2018 na svetovni ravni povečale za 45 odstotkov in dosegle rekord v višini nekaj več kot 4 milijarde dolarjev, k čemur je prispevala močna rast tako na področju baterijskih sistemov na ravni omrežja kot na področju sistemov 'za števcem', ki so predstavljali večino inštalacij.

Kapitalsko vlaganje v baterijske sisteme na ravni omrežja se je glede na leto 2017 povečalo za 30 odstotkov in v letu 2018 vodilo v več kot 1,2 GW inštalacij. Uvajanje tovrstnih sistemov je v Evropi (predvsem v Združenem kraljestvu) in v ZDA, ob podpori mehanizmov zmogljivosti in pogodb, predstavljalo polovico naložb v letu 2018. Kitajska je bila regija z največjo rastjo, saj je zabeležila kar štirikratno povečanje glede na leto 2017.

Naložbe v sisteme 'za števcem' so v letu 2018 poskočile za 60 odstotkov in dosegle skoraj 1,9 GW dodanih zmogljivosti. Na področju novih zmogljivosti je v letu 2018 prednjačila Koreja, k čemur so prispevale tamkajšnje tarife, katerih zasnova je namenjena preusmerjanju koničnega povpraševanja v industrijskih in komercialnih sektorjih – polnjenje v času nizke obremenitve in praznjenje v času konične porabe je bilo tako v primerjavi s prevladujočimi maloprodajnimi cenami deležno koristi v obliki popustov in premij. 

Če so projekti na področju črpalnih hidroelektrarn ponovno zavzeli največji delež novih zmogljivosti za shranjevanje električne energije, pa so litijeve baterije zavzele daleč največji delež pri vpeljavi baterij. Omrežne in sistemske storitve so ob tem še naprej predstavljale glavno aplikacijo teh vpeljav, a je bilo zaznati povečanje naložb v baterije, 
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
22. maj 2019
1462
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice