Novice

Novice

Vlada potrdila predlog novele energetskega zakona

Vlada je na aprilski dopisni seji potrdila predlog novele energetskega zakona in ga poslala v državni zbor v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku. Kot pojasnjujejo na vladi, so razlogi za spremembe predvsem v uskladitvi z evropskim pravnim redom, odločbo ustavnega sodišča in smernicami za državno pomoč za okolje in energijo (2014-2020). Z novelo se ureja tudi manjše spremembe, s katerimi se bodo določile pravne podlage za bolj jasne določitve obveznosti posameznih udeležencev na energetskem trgu ter odprave nekaterih pomanjkljivosti.

V zakonu so odpravljene nekatere neskladnosti s predpisi EU, ponuja pa tudi uskladitve z nekaterimi novimi EU uredbami.

V novem zakonu obveznost namestitve energetske izkaznice velja tudi za lastnike in najemnike stavb, v katerih se pogosto zadržuje javnost, in ne le za stavbe, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, kot je to veljalo doslej.

Podrobneje je med drugim predpisana tudi zakonska podlaga za vzpostavitev celovitega procesa nadzora nad energetskimi pregledi. Velike družbe bodo o izvedenem energetskem pregledu morale poročati agenciji, ki bo o tem vodila evidenco ter vzpostavila sistem poročanja in preverjanja o izvedenih energetskih pregledih.

Zakon ponuja tudi novo interpretacijo EU direktive o učinkovitem daljinskem ogrevanju oziroma hlajenju, saj je pomen manj zahteven, kot je bilo preneseno v prvotno različico zakona. 

Nova različica zakona se usklajuje z odločbo ustavnega sodišča. Glede na odločbo je namreč dodan še postopek plačila ustrezne denarne odškodnine za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist oziroma pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku. 

Zakon se v nadaljevanju med drugim usklajuje s smernicami za državno pomoč za okolje in energijo (2014-2020), odpravlja nekatere neustrezne pojme, kot prekršek pa med drugim opredeljuje tudi zavajajoč ali nepošten način prodaje električne energije oziroma zemeljskega plina preko akviziterjev. V noveli se nenazadnje določi tudi strožja kazen za neizpolnjevanje zakonske obveznosti uporabe biogoriv v prometu.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
9. maj 2019
1656
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice