Arhiv novic

Arhiv novic

Eko sklad leta 2017 odobril za 25 milijonov evrov kreditov in izplačal 22 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Vlada je na nedavni seji vladnega odbora za gospodarstvo sprejela letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada, ki kaže, da je leta 2017 sklad odobril za 25,3 milijona evrov ugodnih posojil in izplačal 22,1 milijona evrov nepovratnih sredstev Vlada hkrati odločila, da se del presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 v višini 1,92 milijona evrov nameni za povečanje namenskega premoženja Eko sklada, del presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 v višini 889.828,31 evra pa ostaja nerazporejen.

Eko sklad je leta 2017 odobril skupaj 1348 kreditov (1011 v letu 2016) v skupni vrednosti 25,3 milijona evrov, kar predstavlja skoraj 20 % od 128,1 milijona evrov, kolikor je znašala skupna vrednost vseh kreditiranih investicijskih projektov. V istem obdobju je bilo podpisanih 1008 kreditnih pogodb v skupnem znesku 23 milijonov evrov, od tega 58,4 % za občane.

Občani so imeli za istovrstne naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije možnost pridobitve nepovratne finančne spodbude in kredita Eko sklada, če so bili izpolnjeni pogoji tako javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb kot javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud. Večina kreditojemalcev občanov je v letu 2017 to možnost izkoristila.

Sicer pa je bilo v letu 2017 največ kreditnih pogodb, 93,6 %, v skupnem znesku 21,6 milijona evrov, namenjenih naložbam, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, za naložbe s področja vodnega okolja je bilo namenjenih skupaj 1,3 milijona evrov ali 5,7 % v letu 2017 pogodbeno angažiranih kreditnih sredstev Eko sklada, za naložbe na področju ravnanja z odpadki pa je bilo namenjenih le 0,2 milijonaevrov ali 0,7 % v letu 2017 pogodbeno angažiranih kreditnih sredstev Eko sklada.

Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud je Eko sklad izvajal na podlagi sprejetega Programa za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije v letu 2017 in na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018. Iz obeh virov sredstev je Eko sklad objavil 13 javnih pozivov za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud, v okviru katerih je bilo zagotovljenih 45,64 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 22,44 milijona evrov občanom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah in 5,5 milijona evrov za okolju prijaznejša vozila v cestnem prometu. 

Poleg tega je bilo 17 milijonov evrov nepovratnih sredstev razpisanih za naložbe v javnem sektorju, in sicer za energetsko prenovo stavb ter za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb, podjetjem 0,3 milijona evrov  za energetske preglede in 0,4 milijona evrov občinam za postavitev električnih polnilnic v zavarovanih območjih.

Skupen znesek vseh izplačanih nepovratnih sredstev v letu 2017 je tako znašal dobrih 22,1 milijona evrov, od tega 2,5 milijona evrov upravičencem iz Sklada za podnebne spremembe.

Povezave
Dokumenti
Povezani članki

Theme picker

O portalu

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice