Pametna omrežja

Pametna omrežja

Učinki uvedbe

Razvoj pametnih omrežij je velik evolucijski korak za izboljšanje kakovosti distribucijskih omrežij elektrike. Glavno gonilo razvoja pametnih omrežij je sposobnost povezovanja vseh akterjev s področja elektrike v eno omrežje (proizvajalce, potrošnike, distributerje, trgovce, skladiščenje), da bi izboljšali splošno učinkovitost omrežja (porabo, izgube, kabelske potrebe, ...). S tem se zmanjšajo izpadi elektrike, poveča se raba obnovljivih virov energije ter zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, saj pametna omrežja pomenijo integracijo obnovljivih virov energije, glajenje energetskih vrhov, manj novih daljnovodov, več različnih tarif, manj problemov nihanja napetosti v omrežju, manj izpadov energije ipd.

Posledica nadgradnje obstoječih elektroenergetskih omrežij so lahko koristi na sedmih ključnih področjih:

 • zanesljivost (zmanjšanje stroškov prekinitev, izboljšanje kvalitete, zanesljivost dobave elektrike);
 • ekonomičnost (razpršena lokalna proizvodnja pomaga vzdrževati nizko ceno energije, posledično uporabniki plačujejo manj kot pri običajnem omrežju, ustvarjanje novih delovnih mest, povečanje BDP-ja);
 • učinkovitost (povečanje učinkovitosti proizvodnje in s tem zmanjšanje stroškov proizvodnje, transporta in porabe elektrike);
 • okoljsko področje (zmanjšanje emisij, omogočanje obnovljivih energetskih virov);
 • varnost (zmanjšanje pojavov napadov na omrežje, motenj in naravnih katastrof, zmanjšanje poškodb, zmanjšanje števila smrtnih primerov zaradi dogodkov, ki jih povzroči omrežje);
 • prilagodljivost (zadovoljevanje potreb odjemalcev z odzivi na njihove potrebe in zahteve);
 • dostopnost (omogočanje priključevanja na omrežje vsem uporabnikom).
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
3332

Varčujte

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice