Kako privarčevati

Kako privarčevati

Menjava dobavitelja električne energije

Z majhno spremembo lahko veliko privarčujete.

Menjava dobavitelja električne energije
Dobavitelja elektrike lahko izbirajo vsi odjemalci, torej pravne in fizične osebe. Od 1. 7. 2007 imajo gospodinjski odjemalci možnost izbire dobavitelja elektrike. To pomeni, da lahko gospodinjski odjemalci kupujejo električno energijo pri vseh dobaviteljih, ki ponujajo električno energijo tudi gospodinjskim odjemalcem. Z menjavo dobavitelja lahko gospodinjstva na eni strani privarčujejo, po drugi strani pa izberejo dobavitelja, ki zagotavlja električno energijo iz obnovljivih virov.

 

Menjava dobavitelja je preprosta in poteka v naslednjih korakih:

1. Izbira novega dobavitelja

Pri izbiri novega dobavitelja si lahko pomagate z aplikacijo Primerjalnik ponudb elektrike, ki jo je pripravila Agencija za energijo, ali pa s spletno stranjo varcuj24.si. Ko imate izbranega novega dobavitelja je potrebno preverit pogoje ponudbe dobavitelja. Posebno pozornost je treba nameniti pogodbenim določilom, trajanju pogodbe, rokom za odstop in morebitna določila o akcijah.

2. Pregled razmerja z dosedanjim dobaviteljem

Pomembno je, da odjemalec preveri kdaj in kako lahko prekine pogodbeno razmerje z dosedanjim dobaviteljem. S tem se izogne morebitnim dodatnim stroškom, ki bi nastali pri predčasni prekinitvi pogodbe.

3. Ureditev pogodbenega razmerja z novim dobaviteljem

Odjemalec uskladi z novim dobaviteljem datum zamenjave dobavitelja, odpove obstoječo pogodbo o dobavi elektrike in sklene novo pogodbo o dobavi z novim dobaviteljem.


4. Prijava novega dobavitelja pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja

Odjemalec ali novi dobavitelj prijavi menjavo dobavitelja sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja (SODO). V primeru, da to stori do 10. v mesecu, bo novi dobavitelj odjemalcu začel dobavljati električno energijo s prvim dnem naslednjega meseca.


Več povezav

Dokumenti za prenos

Povezave

Več povezav

Dokumenti

Dokumenti za prenos

Povezani članki
10749

Varčujte

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice