Smiselnost izvedbe na primerih

Smiselnost izvedbe na primerih

Spodnja tabela prikazuje letno primerjavo stroškov ogrevanja med mikro enSmisoto (50 kWe) za soproizvodnjo toplote in elektrike na zemeljski plin in kotlom na ekstra lahko kurilno olje. Obe napravi imata termično moč 80 kW in bosta na letni ravni delovali 3500 obratovalnih ur. Rezultati izračuna kažejo, da bosta obe napravi na letni ravni posamezno proizvedli 280 MWh toplotne energije.

Razlika med obema sistemoma je v ceni za porabljen energent, kot tudi to, da bo v času delovanja soproizvodna enota proizvedla še 175 MWh elektrike. Ta dejavnik v pozitivnem smislu vpliva na letne variabilne stroške, ki jih s tem na račun prodane elektrike v celoti pokrijemo. V navedenem primeru lahko trdimo, da je na letni ravni ogrevanje z mikro soprizvodnjo veliko ugodnejše tako s cenovnega kot tudi okoljskega vidika.

Primerjava mikro SPTE na zemeljski plin (ZP) s kotlom ELKO

Proizvodnja toplote SPTE ZP Kotel ELKO Razlika
Pel kW 50
Pt kW 80 80
Izkel % 0,34
Izt % 0,54 0,85
Obrat.h h/a 3.500 3.500
Električna energija MWh 175  
Toplota MWh 280 280
Gorivo MWh 515 329
  24.467 28.000
Investicija 100.000  
Vzdrževanje €/a 4.625 500
Varibilni stroški €/a 29.092 28.500 592
Prihodki elektrika €/a 49.504   49.504
energija €/a 12.250  
premija €/a 37.254  
Skupaj stroški €/a -20.412 28.500 48.912
         
Emisije CO2        
Na lokaciji tCO2/a 102 87 15
Zmanjšanje posredno el.en. tCO2/a -91   -91
Skupaj tCO2/a 11 87 -76

Vir: Primerjalni izračun, IJS, Center za energetsko učinkovitost

Proizvajajte

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice