Napoved proizvodnje iz OVE

Napoved proizvodnje iz OVE

Napoved proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije


Opomba: V napoved so vključene proizvodne naprave, za katere ima Center za podpore na voljo podatke.

 

 

 

 

 

 

Proizvajajte

B

    Biomasa Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze. Več...

O

    OVE Obnovljivi viri energije Več...
    Ogljični odtis Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti. Več...

S

    SPTE Soproizvodnja toplote in energije Več...

U

    URE Učinkovita raba energije Več...
Prijavite se na e-novice