Ključni ukrepi

Ključni ukrepi

Ogrevanje

Ogrevanje

Ogrevalni sistem ima pomembno vlogo pri zagotavljanju topline doma kot tudi vpliv na samo bivalno udobje. Različne ogrevalne tehnike imajo tako prednosti kot tudi slabosti, zato je kombinacija nekaterih razpoložljivih tehnologij idealna rešitev, saj se ob izkoriščanju različnih virov energije optimizirajo prednosti učinkovite rabe energije in zagotavlja ustrezno bivalno udobje. Tovrstni kombinirani ogrevalni sistemi dajejo prednost rabi obnovljivih virov energije in se običajno vgrajujejo v nove ali obstoječe stavbe ob celoviti energetski sanaciji, saj se v tem primeru investicija hitreje povrne. Za učinkovito rabo energije pri ogrevanju je zelo pomembna tudi temperaturna regulacija prostorov. Regulacija je lahko avtomatska, ki je sestavljena iz centralne avtomatike za vodenje temperature ogrevalnega sistema glede na zunanjo temperaturo in termostatskih ventilov na ogrevalih, ali pa centralna, kjer se uravnava temperatura dotoka ogrevane vode v celotnem ogrevalnem sistemu glede na zunanjo temperaturo in tako omogoči učinkovito in primerno ogrevanje.

Ogrevanje je dejavnost, ki jo vsi poznamo, pa vendar je veliko odločitev, povezanih z njo, neoptimalnih ali pa celo nepravilnih.

Pravilno ogrevanje je odvisno od vrste elementov ogrevalnega sistema, ki pa so vezani na potrebe uporabnikov.

Pri izbiri primernega ogrevanja, ne glede na to ali gre za nov sistem ali za obnovo, je najbolj pomembno, da popolnoma ustreza tistim, ki jim je namenjen. To pomeni, da mora izpolnjevati vse potrebe po udobju koristnikov in istočasno biti ekološki in stroškovno učinkovit.

Izbira primernega sistema ogrevanja ne sme biti zasnovana samo na investicijskem strošku sistema. Izrednega pomena so obratovalni stroški, pri čemer se moramo zavedati, da je strošek energenta le eden od obratovalnih stroškov (običajno največji), da pa vse to kroji skupen strošek ogrevanja. Pri cenah energentov je smiselno pogledati dolgoročna gibanja cen ter tudi napovedi, ki pa so žal veliko krat napačne. Pri tem je najbolj varno biti odvisen od domačega energenta.

Ogrevalni sistem poleg naprave, ki ustvarja toploto, sestavljajo še cevni razvodni sistem, grelna telesa po prostorih (ali pa izpusti toplega zraka) in regulacija celotnega sistema. V modernih nizkoenergijskih in pasivnih hišah so ogrevalni sistemi del sistema za prezračevanje in hlajenje. Za optimalno delovanje morajo vsi ti sistemi biti usklajeni in prilagojeni, kar je še posebej treba paziti pri zamenjavi posameznega dela sistema s sodobnejšim (npr. zamenjava stare odslužene peči z novo, pri čemer vse ostalo v zgradbi ostane isto).

Referenčni izračun zamenjave sistema kurilne naprave iz kurilnega olja na lesno biomaso – pelete:

Izhodišče za izračun je 25 let stara kurilna naprava na kurilno olje z izkoristkom 90% in letno porabo kurilnega olja 2.000 litrov:
2000 litrov kurilnega olja = 0,875*41,9 MJ/kg = 73.325 MJ toplote goriva
Koristna toplota: 73.325 MJ*0,9 = 65.993 MJ
Cena za to količino kurilnega olja (15.09.2015): 0,831 €/l*2000 l = 1.662€

Nova naprava na lesne pelete z realnim izkoristkom 85 % z uporabo pelet, ki stanejo 250 €/t in imajo realno (ne oglaševano!) kurilno vrednost 16,5 MJ/kg:
Poraba pelet: 65.993 MJ/0,85/16,5 = 4.705 kg
Strošek pelet: 4.705 kg*0,250 €/kg = 1.176 €

Komentar: Trenutne cene kurilnega olja so ene najnižjih v zadnjih 2 letih, cene pelet pa letno naraščajo od 3 do 5 %. Samo strošek energenta ne sme biti edini razlog za odločitev o izbiri energenta, ki bo zagotavljal toploto v ogrevalnem sistemu in ne sme temeljiti na trenutnih dnevnih cenah.

Značke: Ključni ukrepi
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
24857

Ohranite okolje čisto

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice