Viri energije za centralna ogrevanja

Viri energije za centralna ogrevanja

Viri energije za centralna ogrevanja

Viri energije za centralna ogrevanja

Za centralno ogrevanje stanovanjskih objektov lahko uporabimo različna fosilna goriva in lesno biomaso, toplotne črpalke, daljinsko ogrevanje ipd. Pomembno je, da je energent dostopen, cenovno ugoden in okoljsko primeren. V urbanih središčih je pogosto največkrat uporabljen vir energije daljinska toplota, ki ima nizko ceno in visoke izkoristke goriva. 

Vrste in izkoristki kotlov

Kotle delimo tudi glede na temperaturni režim delovanja in sicer na visokotemperaturne in nizkotemperaturne kotle. Visokotemperaturni kotli obratujejo v visokotemperaturnih ogrevalnih sistemih (90/70 °C in 85/65 °C), nizkotemperaturni pa lahko delujejo pri precej nižjih temperaturah.

Nazivni energijski izkoristek sodobnih kotlov za centralno ogrevanje

Vrsta kotla

Izkoristek

Energent

Specialni kotli

86 - 90 %

kurilno olje, plin

Nizkotemperaturni kotli

90 - 95 %

kurilno olje, plin

Kondenzacijski kotli

100 do 108 %

kurilno olje, plin

Kotli na lesne sekance

86 - 88 %

biomasa

Vir:Ensvet

Pravilna nazivna toplotna moč kotla se določa na osnovi izračuna toplotnih potreb stavbe in pravilen izbor le te je bistvenega pomena za njegovo delovanje, saj predimenzioniran kotel obratuje s prenizkim energijskim izkoristkom, kar posledično lahko vodi do poškodb naprave.
Ocenjeni letni obratovalni energijski izkoristki kotlov za centralno ogrevanje

Nazivni energent / Vrsta kotla

Brez regulacije

Ročna regulacija

Avtomatska regulacija

Les, lignit

39 - 53 %

45 - 59 %

55 - 63 %

Črni premog

45 - 63 %

55 - 65 %

56 - 67 %

EL Kurilno olje

-

60 - 75 %

70 - 82 %

Plin

-

66 - 75 %

71 - 77 %

Nizkotemperaturni kotel

-

-

85 - 90 %

Vir: Ensvet

Ekonomičnost sistemov ogrevanja

Ko se odločamo za investicijo, se pričakuje, da bomo imeli ob nižji investiciji čim višje prihranke. Ko se odločimo za nakup in vgradnjo novega ogrevalnega sistema, je potrebno v prvi meri pričeti z ukrepi, ki prinašajo največje prihranke energije (izolacija, stavbno pohištvo….). Prihranki pri stroških ogrevanja so najbolj vidni ob zamenjavi najbolj neekonomičnega sistema s tistim, ki je najbolj varčen (npr. ogrevanje na elektriko, utekočinjen naftni plin (UNP) ali ekstra lahko kurilno olje (ELKO) s sistemom na lesno biomaso, zemeljski plin ali toplotno črpalko). Zagotovo lahko trdimo, da je najdražja oblika ogrevanja v vseh pogledih na električno energijo, druga po vrsti je ogrevanje na utekočinjen naftni plin. Splošno najbolj razširjen ogrevalni sistem, ki ga prav tako uvrščamo med neekonomične, je ogrevanje na ekstra lahko kurilno olje, ki pogostokrat deluje v kombinaciji z drvmi. Med bolj ekonomične sisteme ogrevanja spadajo sistemi na biomaso (polena, briketi, sekanci), sistem na zemeljski plin (kondenzacijski grelnik) ali pa toplotna črpalka.

Informativna primerjava cen energentov je na voljo na povezavi.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
13589

Informirajte se

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice