Pametna omrežja

Pametna omrežja

Vzroki za uvedbo

Vzroki za uvedbo koncepta pametnih omrežij so zlasti na treh področjih:

 • elektroenergetsko omrežje in posledično odjemalci,
 • razvoj gospodarstva in pozitivni učinki na proračunske prihodke,
 • izpolnjevanje evropskih zavez.

Pametna omrežja so posledica sprejetja evropskih zavez glede deleža obnovljivih virov v porabi energije, zmanjševanja izpustov CO2 in povečanja energetske učinkovitosti. Cilji EU do leta 2020 so usmerjeni v čim manjšo izgubo elektrike. Pričakovano zmanjšanje porabe elektrike je 3 % na leto, kar pomeni 100.000 ton manj emisij CO2 na leto.

Celotna poraba elektrike v Sloveniji se vsako leto poveča za okoli 2,6 % in ker se je v zadnjih letih na električno omrežje priključilo več razpršenih virov energije, bi za podporo vseh teh virov morali zgraditi nova omrežja in elektrarne ali pa uvesti pametna omrežja, s katerimi bi bilo mogoče do določene mere prilagajati porabo elektrike (ne zgolj proizvodnje kot v sedanjem klasičnem sistemu). Slovenski elektroenergetski sistem je tako pred novim razvojnim ciklom – zagotavljanje njegove stabilnosti in učinkovitosti ter izpolnitev evropskih energetskih in podnebnih zavez je eden od strateških ciljev naše države. Zato je potrebno sedanja omrežja nadgraditi s pametnimi, ki so odgovor na spremenjene razmere v sedanjem elektroenergetskem omrežju, saj to ni pripravljeno na prodor novih elementov oz. tehnologij.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
3156

Informirajte se

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice