Program

Program

9.00 – 9.30   Dobrodošlica udeležencem in registracija z jutranjo kavico 
9.30 – 10.00                                

UVODNI NAGOVORI

Dobrodošlica organizatorja, dr. Karlo Peršolja,
 direktor, Borzen

Uvodni nagovor o izzivih skoraj ničenergijskih javnih stavb, mag. Klemen Potisek, Ministrstvo za infrastrukturo

10.00 – 11.00 KAKO DO SKORAJ NIČENERGIJSKIH STAVB

Finančne spodbude in kohezija, kaj si lahko obetamo? mag. Tilen Smolnikar, Ministrstvo za infrastrukturo RS

Zakaj skoraj ničenergijske stavbe in merila zanje? Po letu 2018 bodo vse stavbe v javni lasti skoraj ničenegijske, po letu 2020 tudi vse stavbe v zasebni lasti, mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

Vprašanja in odgovori - interaktivno glasovanje

 11.00 – 11.30

 

 

Izziv energetskega menedžmenta v občini 

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO TER CELOSTNA OBNOVA STAVB

Izzivi ESCO in evropske prakse, kje smo pri tem v Sloveniji? mag. Damir Staničić, IJS


11.30 – 12.00                                                       
Mreženje in pogostitev med odmoromVečstanovanjske stavbe in energetske prenove, Iztok Gornjak, Borzen 
 12.00 – 12.30

Mreženje in pogostitev med odmorom

12.30 – 13.45 PRIMERI IZ PRAKSE

Pasti in priložnosti skoraj ničenergijskih stavb oz. energetskih prenov v praksi, dr. Marjana Zavrl Šijanec, ZRMK

3 primeri iz prakse:

  • Primer Srebrna hiša, dr Marjana Zavrl Šijanec, ZRMK
  • Celovite prenove večstanovanjskih stavb (sistemi DOMINUM), Tomaž Krištof, Studio Krištof arhitekti
  • Primer novogradnje večnamenskega kulturno turističnega centra Podlehnik, Henrik Glatz, LEA Spodnje Podravje

Vprašanja in odgovori            

13.45 – 14.45

 

 Okrogla miza

AMBICIJE SKORAJ NIČENERGISKIH STAVB ZA JUTRI

Interaktivna razprava udeležencev in razpravljavcev

  • dr. Andreja Cirman, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
  • Ajda Cuderman, Petrol (ESCO),
  • Rajko Leban, GOLEA,
  • Barbara Radovan, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje,
  • mag. Tilen Smolnikar, Ministrstva za infrastrukturo.
14.45 – 15.30                       Prijetno druženje in nadaljevanje razprave z govorci ob pogostitvi
Organizator si pridržuje pravico do sprememb.

Moderatorka dogodka: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia 

Dogodki in natečaji

Prijavite se na e-novice