Program

Program

9.00 – 9.30   Dobrodošlica udeležencem in registracija z jutranjo kavico 
9.30 – 10.00                                 UVODNI NAGOVORIDobrodošlica organizatorja, dr. Karlo Peršolja,
 direktor, BorzenUvodni nagovor o prihodnjem razvoju lokalne trajnostne energetike, mag. Klemen Potisek, državni sekretar pristojen za energetiko, Ministrstvo za infrastrukturo RS10.00 – 10.30 TRENDI TRAJNOSTNE ENERGETIKE LOKALNOFinančne spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, mag. Nataša Černila Zajc

Trajnostna energija in lokalna energetika – vloga Borzena, Borut Rajer, Borzen

 10.30 – 11.45

 

 

Izziv energetskega menedžmenta v občini 

ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO IN POGODBENIŠTVO TER OBNOVA STAVB

Primeri iz prakse:

Projekt občine Brda in energetsko pogodbeništvo v praksi, Rajko Leban in Irena Pavliha, GOLEA

Priojekt energetske prenove - od zasnove do prihrankov, mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Interaktivna razprava (prof. dr. Slavko Dolinšek in mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani ter Rajko Leban in Irena Pavliha, GOLEA)

11.45 – 12.15                                                         Mreženje in pogostitev med odmorom
12.15 – 13.15 Evropska zmagovalna zgodba

POGLED Z DRUGE STRANI: ŽELEZNA KAPLA (AVSTRIJA)

župan Franc Jozef Smrtnik in podžupan Gabriel Hribar, občina Železna Kapla (Avstrija); Stefan Merkač, Dežela avstrijska Koroška

»Imeli smo najmanj denarja in v zadnjih letih naredili največ.«

Kot edina koroška občina so bili imenovani za avstrijsko nagrado za zaščito podnebja, v 2014 so prejeli zlato nagrado European energy award kot šesta energetsko najbolj učinkovita občina v Evropi izmed več kot 1.300 sodelujočih občin. Kako so se lotili energetskih projektov, kaj se lahko od njih naučimo?

Vaša vprašanja in odgovori 

13.15 – 14.15

 

 Okrogla miza

AMBICIJE LOKALNIH SKUPNOSTI ZA TRAJNOSTNO ENERGIJO JUTRI

Razpravljavci: mag. Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi; dr. Vesna Krmelj, ENERGAP; Mojca Kert, Petrol Energetika; mag. Tilen Smolnikar, Ministrstvo za infrastrukturo

Interaktivna razprava udeležencev in razpravljavcev

14.15 – 15.30                       Prijetno druženje in nadaljevanje razprave z govorci ob kosilu
Organizator si pridržuje pravico do sprememb.

Moderatorka dogodka: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia 

Dogodki in natečaji

Prijavite se na e-novice