Novice

Novice

Eko sklad objavil nove javne pozive

Prvi razpis je namenjen sofinanciranju štiriletnih podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij na področju varstva okolja in urejanja prostora.

Nadalje je Eko sklad objavil nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov, čigar skupna višina sredstev znaša 15 milijonov evrov. S tem pozivom Eko sklad nadaljuje program dodeljevanja ugodnih kreditov za financiranje okoljskih naložb občanov. Nameni okoljskih naložb, za katere je mogoče pridobiti kredit Eko sklada, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih, kriteriji pri določenih namenih pa so usklajeni z novimi standardi.

V novem javnem pozivu so nekoliko zaostreni pogoji za nakup novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na hibridni pogon, kjer se je emisijska vrednost CO2 v kombiniranem načinu vožnje zaostrila na največ 85 g/km. Nekoliko se je zaostrila tudi zahteva pri naložbah v izvedbo toplotne izolacije fasade, iz namena vgradnje ogrevalnih naprav pa se je izključilo naprave, ki kot energent uporabljajo kurilno olje.

Poziv ohranja enako obrestno mero, ki znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 odstotka. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ni več omejen z zneskom 40 tisoč evrov, temveč glede na višino upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek dodeljenega kredita ostaja 1.500 evrov, najdaljša odplačilna doba deset let in za obsežnejše obnove stanovanjskih stavb ali gradnjo novih skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb 20 let. Javni poziv vlagateljem za isto naložbo še vedno omogoča tudi pridobitev tako kredita kot nepovratne finančne spodbude.

Objavljen je bil še nov javni poziv za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih. Njegov namen je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oziroma prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju prometa.  

Pri novem javnem pozivu gre za kombinirane finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev v višini od 20 do 50 odstotkov vrednosti naložbe (odvisno od ukrepa) in kredita z ugodno obrestno mero (trimesečni EURIBOR + 1,3 odstotka), dodeljene pa bodo po pravilu »de minimis« pomoči. Več o javnem pozivu si lahko preberete na povezavi.

[Vir: Naš Stik]

 

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
9. januar 2020
80
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice