Novice

Novice

IPCC opozoril na tesno povezavo med rabo zemljišč in podnebnimi spremembami

»Obstaja tesna povezava med rabo zemljišč in podnebnimi spremembami. Zemljišča so pod vse večjim pritiskom človeškega izkoriščanja in podnebne spremembe te pritiske še povečujejo. Hkrati je ohranjanje globalnega segrevanja precej pod 2°C mogoče doseči le z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov v vseh sektorjih, vključno z izrabo zemljišč in pridelovanjem hrane,« je v svojem zadnjem poročilu navedel Mednarodni panel za podnebne spremembe (IPCC).

Poročilo navaja, da lahko boljše upravljanje z zemljišči prispeva k reševanju podnebnih sprememb. Ključen pri vsem pa je človek, ki bi moral bistveno spremeniti svoj način življenja in prenehati s prekomernim izkoriščanjem zemlje ter drugih naravnih virov. Poročilo navaja, da morajo zemljišča ostati produktivna, kar bo zagotovilo varno preskrbo s hrano, saj se prebivalstvo povečuje, z njim pa tudi negativni vplivi na podnebne spremembe. To pomeni, da obstajajo omejitve za prispevek zemljišč k reševanju podnebnih sprememb, kot sta gojenje energetskih rastlin in pogozdovanje. Prav tako je potreben določen čas, da drevesa in tla učinkovito shranijo ogljik.

»Bioenergijo je treba skrbno upravljati in s tem preprečiti tveganje za preskrbo s hrano, biotsko raznovrstnost in degradacijo zemljišč. Želeni rezultati pa bodo odvisni od lokalno ustreznih politik in sistemov upravljanja,« še poudarja poročilo.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
23. avgust 2019
739
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice