Novice

Novice

Razogljičevanje elektroenergetskega sektorja prepočasno

»V časih, ko družba vse glasneje kliče po pospešenem prehodu na nizkoogljični energetski sistem, kažejo energetski podatki za leto 2018 zaskrbljujočo sliko, saj tako povpraševanje po energiji kot emisije ogljika naraščajo tako hitro, kot že leta ne,« je v letošnjem statističnem pregledu svetovne energetike, ki ga pripravlja britanska energetska družba BP, opozoril glavni ekonomist skupine BP Spencer Dale. Svetovno povpraševanje po energiji je po podatkih BP v letu 2018 naraslo za 2,9 odstotka, emisije ogljika pa za 2 odstotka, kar je hitreje kot kadarkoli od leta 2010-11. Velik del tega povečanja pripisujejo vremenskim razmeram.

Za rast povpraševanja po energiji so bile v veliki meri odgovorne Kitajska, ZDA in Indija, ki so skupaj prispevale okoli dve tretjini rasti.

Izrazita poraba energije se je odražala na več ali manj vseh gorivih, katerih rast je večinoma presegla zgodovinska povprečja. To je bilo še posebej opazno v primeru povpraševanja po zemeljskem plinu, ki je naraslo za 5,3 odstotka, kar predstavlja eno najvišjih stopenj rasti v več kot 30 letih in zavzema skoraj 45 odstotkov celotne rasti svetovne porabe energije. Že drugo zaporedno leto je naraslo tudi povpraševanje po premogu (1,4 odstotka), ki je sicer pred tem tri leta beležilo upad. Rast obnovljive energije (14,5 odstotka) se je glede na pretekle trende nekoliko umirila, a so bili obnovljivi viri (OVE) še vedno daleč najhitreje rastoč vir energije na svetu, ugotavljajo v BP.

Kot omeni Dale, je velik del rasti porabe energije v letu 2018 najverjetneje povezan z izrednimi vremenskimi razmerami. »Izpostaviti velja predvsem to, da smo lani zabeležili nenavadno visoko število vročih in mrzlih dni, in to v mnogih večjih središčih porabe po svetu, predvsem pa v ZDA, na Kitajskem in v Rusiji, kjer nam povečano povpraševanje po storitvah hlajenja in ogrevanja pomaga razložiti izrazito rast porabe energije v vsaki izmed teh držav,« je pojasnil Dale.

Emisije ogljika so se povečale za 2 odstotka, kar je najhitrejša rast v zadnjih sedmih letih. »Povečanje emisij ogljika je v precejšnji meri neposredna posledica povečanja potreb po energiji,« je dodal Dale.

»Tudi če so te vremenske razmere le začasne in se rast povpraševanja po energiji in emisij ogljika v naslednjih nekaj letih upočasni, skoraj ni dvoma, da trenutna hitrost napredka ni skladna s cilji pariškega sporazuma. Svet se pomika v netrajnostno smer: dlje ko bodo emisije ogljika naraščale, težje in dražje bo kasnejše privajanje na neto ničelne emisije ogljika. Še eno leto naraščajočih emisij ogljika kaže na nujno potrebo po globalni spremembi,« je izpostavil prvi mož skupine BP Bob Dudley.

Dale medtem opozori, da »če obstaja povezava med vse višjimi ravnmi ogljika v ozračju in vremenskimi vzorci, ki smo jih zapazili v letu 2018, bi to lahko pomenilo možnost zaskrbljujočega začaranega kroga: vse višje ravni ogljika vodijo v izredne vremenske vzorce, ki nato vplivajo na občutnejšo rast potreb po energiji (in emisij ogljika), saj poskušajo gospodinjstva in podjetja izravnati posledične učinke«.

Svetovno povpraševanje po električni energiji se je lani povečalo za 3,7 odstotka, kar je ena najobčutnejših rasti v zadnjih 20 letih, ki je tako zavzela okoli polovico rasti na področju primarne energije.

Na strani ponudbe je bila rast proizvodnje električne energije najopaznejša v primeru obnovljive energije, kjer je znašala 14,5 odstotka in prispevala okoli tretjino skupne rasti, sledila pa sta jim premog (3 odstotke) in zemeljski plin (3,9 odstotka).

»Obnovljiva energija očitno dozoreva, a naj ponovim svojo lanskoletno trditev – gorivna mešanica svetovnega energetskega sistema kljub vse večjemu prodoru obnovljive energije žalostno stagnira, saj ostaja tako delež nefosilnih goriv (36 odstotkov) kot premoga (38 odstotkov) enak kot pred 20 leti,« je izpostavil Dale.

Emisije ogljika iz elektroenergetskega sektorja so se v letu 2018 kljub rasti OVE po ocenah povečale za 2,7 odstotka, kar je njihova najhitrejša rast v sedmih letih. S tem so prispevale okoli polovico rasti svetovnih emisij ogljika.

»Hitra rast povpraševanja po električni energiji je kljub hitremu napredku na področju obnovljive energije povzročila, da so se skupne emisije ogljika iz elektroenergetskega sektorja v zadnjih treh letih občutno povečale. Elektroenergetskega sektorja ni bilo možno razogljičiti dovolj hitro, da bi izravnali rast povpraševanja,« je opozoril Dale.

»Hitra rast OVE je ključnega pomena, a najverjetneje ne bo zadostovala. Če želimo doseči pariške cilje, bo svet najverjetneje še dolga leta potreboval več različnih goriv in tehnologij,« je dodal Dale.

Več o najnovejšem statističnem pregledu svetovne energetike najdete na strani družbe BP.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
19. junij 2019
643
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice