Novice

Novice

Eko sklad z novimi spodbudami za zmanjševanje energetske revščine in e-vozila

Eko sklad je nedavno objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah ter za električna in priključno- hibridna vozila za občane in podjetja. V prvem primeru so razširili nabor upravičencev, ki lahko pridobijo 100 % subvencijo za zamenjavo starih kurilnih z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v drugem primeru pa so ohranili visoke spodbude za električna vozila, znižali pa spodbude za priključne hibride.

Nov javni poziv za nepovratna sredstva socialno šibkim občanom - prejemnikom redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah je razširjen na celotno območje Republike Slovenije; za razliko od prejšnjega javnega poziva, kjer je bila spodbuda lahko dodeljena le za naložbe socialno šibkih občanov na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka. Do sedaj veljavni javni poziv je določal, da je spodbuda socialno šibkemu občanu dodeljena za zamenjavo stare kurilne naprave na trdno gorivo z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Z novim javnim pozivom pa bo socialno šibek občan upravičen do nepovratne spodbude tudi v primeru, če bo zamenjal staro kurilno napravo na kurilno olje ali plin z novo, energijsko učinkovito kurilno napravo na lesno biomaso. Po novem bo spodbuda lahko dodeljena tudi socialno šibkemu občanu, ki ima pravico do varstvenega dodatka in je najemnik stanovanja v lasti občine ter vsem socialno šibkim občanom, ki so najemniki stanovanj v lasti Republike Slovenije, pravijo na Eko skladu.

Dodajajo, da bo nov javni poziv, za razliko od prejšnjega, omogočal dodelitev nepovratne spodbude tudi v primeru, če socialno šibek občan - prejemnik redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka ni lastnik/solastnik stavbe ali stanovanja, je pa lastnik/solastnik ali najemnik občinskega stanovanja ali stanovanja v lasti Republike Slovenije član gospodinjstva, v katerem živi vlagatelj oziroma socialno šibek občan, ki vloži vlogo za pridobitev subvencije. 

Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja pa prinašata glede na zadnja javna poziva naslednje novosti:

 • omejitev emisij CO2 za priključno hibridno vozilo (plug-in) ali vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) se zniža z 80 g CO2/km na 50 g CO2/km,
 • višina spodbude se pri kategoriji vozil L7e zniža s 4500 EUR na 2000 EUR,
 • višina spodbude se pri priključnem (plug-in) hibridnem vozilu ali vozilu na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) zniža s 4500 EUR na 2000 EUR,
 • višina spodbude se pri vozilih kategorije L6e zniža s 3000 EUR na 1500 EUR.

Pri javnem pozivu za občane so prav tako spremenjeni pogoji za uveljavljanje subvencije za testna vozila, še dodajajo na Eko skladu.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
31. maj 2019
580
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice