Novice

Novice

MzI poziva k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev ELENA

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je objavilo poziv, s katerim vabi potencialne koristnike k posredovanju predlogov operacij celovitih energetskih prenov javnih stavb z namenom pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA. Z nepovratnimi sredstvi v skupni višini okoli 1,5 milijona evrov bo sofinancirana storitev izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja, so sporočili z MzI.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu, so pri Evropski investicijski banki (EIB) pridobili nepovratna EU sredstva iz sklada ELENA za izvajanje projekta GOVernment Deep Energy Renovation (GovDER). Projekt je namenjen hitrejši pripravi in izboljšanju kakovosti ekonomske in tehnične dokumentacije za projekte celovite energetske prenove stavb ožjega in javnega sektorja.

Neposredni koristniki nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA so osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država.

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša predvidoma 1.567.000 evrov in predstavlja skupni upravičeni strošek, od katerega je 90 odstotkov upravičenih stroškov sofinanciranih iz EU sredstev ELENA, za preostanek v višini 10 odstotkov pa morajo upravičenci zagotoviti lastna sredstva. Sredstva tehnične pomoči ELENA so na razpolago za črpanje v letih 2019 in 2020.

Predmet sofinanciranja so naslednje storitve izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije v povezavi s celovito energetsko prenovo stavb:

 • izdelava razširjenih energetskih pregledov (REP),
 • izdelava investicijske dokumentacije (IP),
 • izdelava projektne dokumentacije (PID),
 • izdelava dokumentacije za preveritev javno-zasebnega partnerstva z izdelavo ocene možnosti javno zasebnega partnerja;
 • druge svetovalne storitve v povezavi s celovito energetsko prenovo stavb,
 • nepovračljiv DDV.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
29. maj 2019
564
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice