Novice

Novice

Evropska komisija bo namenila 10 milijard evrov za povečanje globalne konkurenčnosti nizkoogljičnih tehnologij

Evropska komisija je pred kratkim napovedala, da bo za povečanje globalne konkurenčnosti tehnologij z nizkimi emisijami ogljika v več sektorjih namenila deset milijard evrov.

Evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je ob tem dejal: »Manj kot tri mesece po sprejetju naše Evropske strategije za podnebno nevtralno Evropo do leta 2050 smo se odločili nameniti sredstva tja, kjer je pomembno. Naš cilj je, da za vse Evropejce zgradimo sodobno, konkurenčno in socialno pravično gospodarstvo, usklajeno s pariškim sporazumom. Da bomo to dosegli, bomo morali uporabiti čiste inovativne tehnologije v industriji. Zato bomo vlagali v sredstva za razvoj inovativnih tehnologij v energetsko intenzivnih panogah, za zajemanje, shranjevanje in uporabo ogljika, v sektorju obnovljivih virov energije in za skladiščenje energije. Zato bomo uvedli tehnološke rešitve v vseh državah članicah, tako da bomo lahko omogočili hitro napredovanje v moderno in podnebju nevtralno družbo v Evropi.«

Komisija želi zagotoviti, da bo Evropa še naprej na vrhu lestvice po številu novih patentov visoke vrednosti za tehnologije čiste energije. To vodstvo bo Evropi zagotavilo globalno konkurenčno prednost, s povečanjem izvoza evropskih trajnostnih proizvodov in trajnostnih tehnologij ter poslovnih modelov. Komisija namerava prve razpise za zbiranje predlogov projektov, ki bodo dobila sredstva iz sklada za inovacije, objaviti že leta 2020, naslednji razpisi pa bodo sledili do leta 2030.


Poleg tega je Komisija prav tako pozdravila politični dogovor, ki so ga v ponedeljek dosegli Evropski parlament in države članice o postavitvi novih meril glede mejnih vrednosti emisij ogljika, ki bodo potrebne za spodbujanje naložb v trajnostne projekte in sredstva. Nova merila morajo biti potrjene še v Evropskem parlamentu in Evropskem svetu. Ta sporazum ustvarja dve novi merili: referenčno merilo za podnebne spremembe in specializirano merilo, ki bo zagotovilo, da bodo morali biti naložbeni portfelji v skladu s cilji, postavljenimi v pariškem sporazumu, tako da ne bo prišlo do povišanja temperature za več kot 1.5 °C nad predindustrijsko ravnjo.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
8. marec 2019
276
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice