Novice

Novice

Decentralizirani viri lahko zagotavljajo pomemben vir za avtomatsko in ročno rezervo za povrnitev frekvence

Že leta 2020 bodo vsaj del avtomatske rezerve zagotavljali tudi decentralizirani viri, delež virov za ročno rezervo za povrnitev frekvence pa se bo iz že kvalificiranih -15/+35 MW povečal za vsaj nekaj deset MW, pričakujejo v slovenskem sistemskem operaterju prenosnega omrežja ELES.

»Če stanje primerjamo s tistim izpred nekaj let, opazimo v skoraj vseh državah izboljšave, četudi majhne. Obenem pa tudi vidimo, da je šlo nekaterim državam v preteklosti že zelo dobro, zdaj pa so njihova prizadevanja usahnila. To predstavlja problem, saj bo treba storiti še veliko več, preden bodo lahko prav vse tehnologije in vsi ponudniki storitev sodelovali pod resnično enakimi pogoji,« je dejala izvršna direktorica smartEn Frauke Thies.

Združenje smartEN, ki združuje tržne akterje s področja digitalnih in decentraliziranih energetskih rešitev, je novembra 2018 objavilo poročilo o izravnalnih trgih, v katerem so preverili, kako odprti so ti trgi za vključitev prilagajanja odjema in decentraliziranih virov. Poročilo na splošno prikaže, da se izravnalni trgi postopoma povsod odpirajo za prilagajanje odjema in decentralizirane vire.

»Odpiranje izravnalnih trgov za prilagajanje odjema in za decentralizirane vire energije, kot je shranjevanje, omogoča razcvet inovativnih energetskih poslovnih modelov in prinaša družbi mnoge koristi. Evropa se lahko z omogočanjem udeležbe vseh tehnologij in ponudnikov storitev v izravnalnih trgih povsem izogne gradnji novih rezervnih proizvodnih zmogljivosti ter z optimalnim izkoriščanjem obstoječih virov v omrežje vnese več stabilnosti po nižji ceni za družbo,« izpostavljajo v smartEN.

Združenje smartEN v poročilu posebej omenja tudi slovenski trg, za katerega pravijo, da je majhen z omejenimi poslovnimi priložnostmi ter da na njem obstaja še več ovir za to, da bi storitve izravnave lahko ponujali tudi neodvisni tržni udeleženci.

»Slovenski trg je na področju izravnave z ročno rezervo za povrnitev frekvence že vse od leta 2014 dostopen tudi za razpršene vire na distribucijskem omrežju, ki aktivno sodelujejo na letnih in mesečnih dražbah. Tudi pri pripravi novih Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES, ki so v procesu potrjevanja na Agenciji za energijo, smo poskušali kar v največji meri upoštevati specifičnosti razpršenih virov in jim omogočiti sodelovanje na izravnalnem trgu z nudenjem storitve avtomatske in ročne rezerve za povrnitev frekvence,« so pojasnili v družbi ELES.

Kot pravijo v družbi ELES, so z novimi pravili razpršeni viri »popolnoma izenačeni s klasičnimi viri. Tako je delež, ki ga bodo v bodoče dosegali, odvisen samo od njihove konkurenčne prednosti. Pripravili smo celo vrsto tehničnih sprememb obstoječih pogojev za ponudnike izravnave, kot so npr. možnost uporabe alternativnih meritev na virih rezerve, možnost uporabe alternativnih komunikacijskih poti in spremenjen način kvalifikacije, kar bo po naših ocenah občutno povečalo potencial za zagotavljanje rezerve iz razpršenih virov in omogočilo sodelovanje takšnih virov tudi pri zagotavljanju avtomatske rezerve za povrnitev frekvence. Hkrati spreminjamo tudi urejenost trga izravnave, kot so kratkoročne dražbe in energijske ponudbe, ki bodo omogočale sodelovanje virov, ki lahko rezervo zagotavljajo le občasno«.

Z uvedbo Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu je ELES »na novo določil pogoje za vse ponudnike storitev izravnave ter s tem omogočil enostaven in nediskriminatoren dostop vseh ponudnikov storitve izravnave do trga storitev izravnave. S tem smo tudi ponudnikom decentraliziranih rešitev omogočili sodelovanje, na ponudnikih samih pa je, da najdejo ustrezne poslovne modele in uspešno konkurirajo obstoječim virom rezerve. Ocenjujemo, da je prav na tem segmentu precej možnosti za izboljšave, saj so po našem poznavanju poslovni modeli v tujini bistveno kompleksnejši in pogosto zajemajo kompleksno optimirano zagotavljanje rezerv z integracijo manj primernih a cenejših razpršenih virov in modernih hranilniških tehnologij«, poudarjajo v družbi ELES.


V družbi ELES ob tem menijo, da lahko »decentralizirane rešitve zagotavljajo pomemben vir za avtomatsko in ročno rezervo za povrnitev frekvence, predvsem v prihodnosti, kjer se pričakuje opuščanje klasičnih virov, ki trenutno zagotavljajo večino rezerv za povrnitev frekvence. Kljub temu ocene o deležu energije iz decentraliziranih rešitev ne bi želeli napovedovati, saj bo delež močno odvisen od poslovnih modelov teh rešitev in posledične zmožnosti konkuriranja obstoječim virom«.

Po oceni družbe ELES bodo kratkoročno velik del rezerv za rezervo za povrnitev frekvence še vedno v veliki meri zagotavljali klasični viri, z uvedbo bolj modernih celostnih pristopov agregiranja, ki so že prisotni v tujini, pa bodo srednjeročno velik del rezerv lahko prevzele tudi decentralizirane rešitve. »Kljub temu pričakujemo, da bo že leta 2020 vsaj del avtomatske rezerve zagotavljali tudi decentralizirani viri in da se bo delež virov za ročno rezervo za povrnitev frekvence iz že kvalificiranih -15/+35 MW povečal za vsaj nekaj deset MW,« dodajajo.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
9. januar 2019
632
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice