Novice

Novice

CEER: Evropski maloprodajni energetski trgi se razvijajo počasi

Evropski maloprodajni trgi z električno energijo in plinom »se razvijajo kontinuirano, toda še vedno počasi, razen v nekaj državah, kjer že nekaj let ni zaznati nobenega napredka«, ugotavlja Svet evropskih energetskih regulatorjev (CEER) v nedavno objavljenem Poročilu o spremljanju delovanja evropskih maloprodajnih trgov v letu 2017. Kot so zapisali avtorji, so v številnih državah članicah Unije cene še vedno regulirane.

V elektroenergetskem sektorju sta imeli leta 2017 na nacionalni ravni največ dobaviteljev Španija in Poljska. V Španiji je bilo dejavnih dobaviteljev, ki poslujejo po vsej državi, 213, kar je 38 več kot leto pred tem, s tem pa je država med vsemi članicami doživela največje povečanje števila dobaviteljev na nacionalni ravni. Na Poljskem je bilo 139 takih dobaviteljev, 10 več kot leta 2016. V Romuniji jih je bilo 98, dva več kot leta 2016, v Bolgariji 51, trije več kot leta 2016, v Sloveniji 21, prav tako trije več, na Hrvaškem pa 11, s čimer se število od leta 2016 ni povečalo.

V plinskem sektorju je imela največ dobaviteljev, ki delujejo po vsej državi, Češka (110), sledili pa sta ji Velika Britanija (101) in Poljska (76). Na Hrvaškem je bilo lani 45 dobaviteljev plina, eden več kot leta 2016, v Bolgariji 24, pri čemer se število od leta 2016 ni spremenilo, v Sloveniji pa 12, prav tako enako kot leto pred tem. Podatkov za Romunijo ni.

Nacionalne maloprodajne elektroenergetske in plinske trge je leta 2017 v številnih državah obvladovala peščica dobaviteljev. »Če primerjamo spremembe tržnih deležev na elektroenergetskem trgu s tistimi na plinskem trgu, vidimo, da so se prevladujoči tržni deleži nekoliko hitreje zmanjševali v plinskem sektorju, in sicer med letoma 2011 in 2017 za skoraj 10 odstotnih točk (na 60,7 %, op. p.),« so zapisali avtorji poročila. V elektroenergetskem sektorju je povprečni tržni delež največjih treh dobaviteljev leta 2017 obsegal 66,4 odstotka, leta 2016 pa 73,4 odstotka.

V plinskem sektorju sta Francija in Hrvaška v obravnavanem obdobju zabeležili največji upad stopnje tržne koncentracije (več kot 29-odstotni), Madžarska pa največje (28-odstotno) povečanje tržne koncentracije. V sektorju električne energije se je najbolje odrezala Bolgarija s 37-odstotnim zmanjšanjem tržne koncentracije, »pri čemer je treba upoštevati, da so leta 2011 največji trije dobavitelji v Bolgariji obvladovali 97 odstotkov trga in da se je število odjemalcev električne energije v obravnavanem obdobju povečalo za milijon (s 5 na 6 milijonov odjemalcev)«.

Število držav z reguliranimi cenami je leta 2017 ostalo visoko, so zapisali v CEER. V segmentu gospodinjstev so bile cene električne energije regulirane v 13 državah članicah, cene plina pa v 12 državah, pri čemer se v 11 državah cene regulirajo na obeh trgih.

»Najvišji delež gospodinjstev, za katera veljajo regulirane cene električne energije, so glede na skupno število gospodinjstev imele tri države – Poljska, Bolgarija in Romunija, in sicer med 88 in 97 odstotkov. Na Madžarskem, Cipru, v Litvi in na Malti pa električno energijo po reguliranih cenah kupuje 100 odstotkov gospodinjstev. V sektorju plina regulirane cene veljajo za 100 odstotkov odjemalcev v šestih državah od dvanajstih z reguliranimi cenami,« so zapisali avtorji poročila in dodali, da tudi za negospodinjske odjemalce v šestih državah še vedno veljajo regulirane cene električne energije, v petih pa regulirane cene plina.

Danska, Grčija in Poljska so poročale o uspešni odpravi reguliranih cen v letu 2017 ali začetku leta 2018. Litva, Portugalska in Romunija so medtem na dobri poti, da regulirane cene za končne uporabnike odpravijo v prihodnjih letih, Velika Britanija pa je regulirane cene ponovno uvedla v obliki zamejevanja cen pri domačih predplačniških števcih.

Menjav dobavitelja je bilo leta 2017 več od povprečja v obdobju med letoma 2012 in 2016, kar je prispevalo k bolj konkurenčnemu trgu. »To bi utegnila biti pozitivna posledica političnih ukrepov, uvedenih na evropski in nacionalnih ravneh, ter njihovega potencialnega vpliva na konkurenco. Delež odjemalcev, ki so zamenjali dobavitelja električne energije ali plina, se je najbolj povečal v Franciji (za 4,2 odstotne točke pri plinu in 2,5 odstotne točke pri električni energiji),« so še zapisali v svetu CEER.


Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
7. januar 2019
600
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice