Novice

Novice

V letu 2019 bo za blaženje podnebnih sprememb na voljo 148 milijonov evrov

V letu 2019  se pričakuje priliv v višini 64 milijonov evrov v Sklad za podnebne spremembe, kar je približno enako kot letos, ob tem pa se ocenjuje prenos sredstev iz leta 2018 v višini 84 milijonov evrov. Skupaj bo tako sklad namenil 148 milijonov evrov v letu 2019 za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, so po zadnji decembrski seji sporočili z vlade.

Vlada je namreč izdala odlok o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019, ki vključuje namene in ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih.

Ob tem pa odlok o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 med drugim določa tudi nove namene porabe in ukrepe, med drugim na področju sodelovanja z gospodarstvom, zmanjševanja emisij v prometu, spodbujanja rabe obnovljivih virov energije, prilagajanja podnebnim spremembam in raziskav, razvoja in inovacij na področju podnebnih sprememb.

Na področju sodelovanja z gospodarstvom so predvideni ukrepi finančnih spodbud za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost, subvencij za domače in tuje začetne investicije v dejavnosti, pomembnih za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo, in podpora prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. »Gre za novost ob prepoznanju, da sicer brez sodelovanja zasebnega sektorja prehoda v nizkoogljično družbo ne bo mogoče izvesti,« pravijo na vladi.

V primeru nakupa novih vozil za prevoz potnikov se bo medtem sredstva namenjalo samo za sofinanciranje nakupa vozil na elektriko in vodik.

Vlada se je prav tako seznanila s tretjim letnim poročilom o izvajanju Operativnega programa ukrepov (OP) zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2020.

Tretje letno poročilo o izvajanju OP TGP 2020 kaže, da Slovenija letni cilj omejevanja emisij TGP iz t. i. ne-ETS sektorjev (promet, kmetijstvo, stavbe, ne-ETS industrija, odpadki, ne-ETS energetika) za leto 2016 dosega. Emisije TGP iz teh sektorjev so bile v letu 2016 za 9 % nižje od cilja, postavljenega na osnovi EU Odločbe o porazdelitvi prizadevanj držav članic za zmanjšanje emisij TGP.

A kot poudarjajo na vladi, trenutno izpolnjevanje letnih ciljev »še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja emisij TGP iz ne-ETS sektorjev. Spodbudni trend zmanjševanja iz preteklih let se je npr. obrnil, saj je bilo v letu 2016 drugo leto zapored zabeleženo povečanje emisij. Po 2,3-odstotni rasti v letu 2015, je ta v letu 2016 znašala 5 %. Predhodni podatki o ne-ETS emisijah TGP za leto 2017 sicer nakazujejo na njihovo ponovno zmanjšanje za približno 2 %«.

»V zadnjih letih se je izkazalo, da je trend emisij TGP iz ne-ETS sektorjev odvisen predvsem od gibanja emisij v sektorju promet, ki predstavlja vir okrog polovice vseh ne-ETS emisij. Spreminjanje trendov emisij iz prometa je odraz kompleksnih dejavnikov, med drugim nanje pomembno vplivata tudi rast BDP in tranzitni promet v povezavi s cenami motornih goriv v Republiki Sloveniji. Na področju ukrepanja so bili prepoznani nekateri pomembni koraki naprej (npr. sprejetje celostnih prometnih strategij, napredek na področju zelene proračunske davčne reforme, trend vključevanja v ekološko kmetijstvo itd.), bo pa za doseganje ciljev iz OP TGP potrebno ukrepanje okrepiti. Za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo bo tako med drugim treba zagotoviti tudi uspešno zmanjševanje t. i. okolju škodljivih subvencij in vzpostaviti celovit sistem za informiranje, izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje o problematiki podnebnih sprememb,« dodajajo na vladi.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
30. december 2018
607
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice