Novice

Novice

Evropski svet prenovil direktivi o obnovljivih virih in energetski učinkovitosti

Evropski svet je v torek, 4. decembra 2018, odobril tri glavne dokumente na področju čiste energije. Tako revidirana direktiva o energetski učinkovitosti in direktiva o energiji iz obnovljivih virov energije, ki ju je sprejel Svet, določata, da bo morala EU do leta 2030 pridobiti 32 % energije iz obnovljivih virov ter doseči krovni cilj za energetsko učinkovitost v višini 32,5 %. Svet je potrdil tudi tako imenovano uredbo o upravljanju, ki določa okvir za upravljanje energetske unije in podnebnih ukrepov. S tem se zaključuje končna faza zakonodajnega postopka v teh treh dosjejih, ki so del svežnja o čisti energiji. Tri zakonodajna besedila bodo predvidoma objavljena 21. decembra, veljati pa bodo začela tretji dan po objavi.

Revidirana direktiva o energetski učinkovitosti določa okvir ukrepov, katerih glavni cilj je zagotoviti, da bodo izpolnjeni krovni cilji EU do leta 2020 in do leta 2030, je Svet zapisal v sporočilu za javnost. Poudaril je, da bo večja energetska učinkovitost koristila okolju, zmanjšala emisije toplogrednih plinov, izboljšala energetsko varnost, znižala stroške za energijo v gospodinjstvih in podjetjih, prispevala k blažitvi energetske revščine ter prispevala k rasti in novim delovnim mestom.

Poleg krovnega cilja EU glede energetske učinkovitosti v višini vsaj 32,5 % do leta 2030 direktiva določa še obveznost prihranka energije vsako leto med letoma 2021 in 2030 v višini 0,8 % (0,24 % v primeru Cipra in Malte) letne končne porabe energije ter fleksibilnost za države članice o tem, kako izpolniti te obveznosti. Vsebuje tudi socialne določbe, ki zahtevajo, da države članice upoštevajo potrebo po ublažitvi energetske revščine pri oblikovanju ukrepov politike, katerih cilj je doseganje prihrankov energije.

Evropski svet verjame, da bo revizija direktive o energiji iz obnovljivih virov pospešila prehod Evrope na čisto energijo iz različnih obnovljivih virov, kot so veter, sončna energija, vodna energija, energija plimovanja, geotermalna energija, biomasa in biogoriva. »Določa krovni cilj, da se do leta 2030 na ravni EU 32 % energije pridobi iz obnovljivih virov.«

Direktiva tudi določa, da se bo pospešilo uvajanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov s pomočjo tržno usmerjenih programov podpore, skrajšanih postopkov za izdajo dovoljenj in metod »vse na enem mestu«; da se bo pospešilo uporabo obnovljivih virov energije v prometu s povečanjem obveznosti za dobavitelje goriv, da dosežejo raven vsaj 14 % energije iz obnovljivih virov v prometu, medtem ko bodo konvencionalna biogoriva z visokim tveganjem posrednih sprememb rabe zemljišč do leta 2030 postopoma odpravljena. Določa tudi, da bo treba podpirati gospodinjstva, ki želijo proizvajati svojo lastno energijo iz obnovljivih virov, na primer prek strešnih sončnih kolektorjev, in sicer tako, da bodo v veliki meri izvzeta iz pristojbin ali taks za svojo lastno porabo energije.

Uredba o upravljanju, ki jo je v torek potrdil Svet, določa, »kako bodo države članice sodelovale med seboj in z Evropsko komisijo, da bi dosegli ambiciozne cilje energetske unije, vključno predvsem s cilji glede obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, ter dolgoročne cilje EU na področju emisij toplogrednih plinov. Določeni so tudi nadzorni mehanizmi, s katerimi bi zagotovili, da bodo cilji uresničeni ter da bo široka paleta predlaganih ukrepov omogočil(a) dosleden in usklajen pristop,« še dodajajo v Evropskem svetu.

Trije zakonodajni dosjeji so del svežnja za čisto energijo, ki ga je Komisija predstavila novembra 2016. Svet je za direktivo o energetski učinkovitosti sprejel stališče junija 2017, za uredbo o upravljanju in direktivo o energiji iz obnovljivih virov pa decembra 2017. Junija 2018 je bil med bolgarskim predsedovanjem o teh treh dosjejih sprejet dogovor z Evropskim parlamentom, parlament pa ga je odobril na plenarnem zasedanju 13. novembra.

 

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
14. december 2018
715
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice