Novice

Novice

Konferenca Trajnostna energija lokalno tudi tokrat uspešna

Da je prihodnost uspešne lokalne energetike prav v povezovanju večjega števila energetskih projektov, s čimer se lažje zagotovi uspešno financiranje le-teh, kot tudi doseže multiplikativne učinke, so si bili enotni udeleženci na srečanju Trajnostna energija lokalno. Že četrtič je konferenco, ki je potekala 18. septembra na Gospodarskem razstavišču, kot napredno stičišče lokalne energetike, priredil Borzen, slovenski operater trga z elektriko. Zakaj Evropska unija z Naložbenim načrtom za Evropo in njegovo gonilno silo, to je Evropski sklad za strateške naložbe zlasti spodbuja financiranje javnih projektov z javno-zasebnimi partnerstvi, je izpostavila Ulla Hudina Kmetič iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Kako vrednotenje koncesij z analizo denarnega toka omogoča boljšo pogajalsko moč javnega partnerja, je naslovil mag. Dejan Podhraški iz družbe ROC. Vodilne uspešne primere različnih vrst obsežnejšega povezovanja energetskih projektov lokalnih skupnosti pa sta predstavila župana občine Novo Mesto in občine Idrija ter direktor lokalne energetske agencije iz Nove Gorice. Srečanje se je zaključilo z interaktivno razpravo vseh udeležencev po metodi Svetovna kavarna - izzivi in koristi povezovanja lokalnih energetskih projektov in žetvijo skupnih zaključkov, ki bodo posredovani relevantni javnosti in pristojnim organom.

Blizu 100 udeležencev je s pomočjo vodilnih strokovnjakov naslovilo dejanske izzive pri pridobivanju finančnih virov za lokalne energetske projekte, kot tudi, zakaj je zanje vedno bolj potrebno povezovanje večjega števila projektov med lokalnimi skupnostmi ali znotraj lokalnih skupnosti, kot tudi z drugimi projekti. Da je povezovanje na različnih nivojih pomembno za trajnostni razvoj, pri čemer Borzen z organizacijo konference nudi prostor za povezovanje izkušenj in znanj, je zbrane naslovil direktor organizatorja konference, dr. Karlo Peršolja iz Borzena. Številne Borzenove projekte na področju ozaveščanja in informiranja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije, ki celovito vključujejo različne starostne skupine in področja, med katerimi je tudi trajnostna lokalna energetika, je predstavil Iztok Gornjak. 

Ulla Hudina Kmetič iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je izpostavila, da Evropsko unijo pesti premajhen obseg naložb in zato potrebujemo skupne ukrepe na evropski ravni, za kar so na voljo tudi ustrezna sredstva. Prav naložbeni načrt za Evropo je namenjen odpravljanju ovir za naložbe, večji prepoznavnosti naložb in tehnični pomoči zanje ter pametnejši rabi novih in obstoječih finančnih virov. Gonilna sila naložbenega načrta je Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) katerega glavna značilnost je sprostitev zasebnega kapitala z evropskimi jamstvi, zlasti pa spodbujanje financiranja javnih projektov z javno-zasebnimi partnerstvi. Evropska komisija financiranje prek sklada EFSI izvaja s strateškim partnerjem, to je s skupino Evropske investicijske banke (EIB). Doslej so preko garancij EFSI v Sloveniji podprti trije projekti, veliko potenciala za tovrstne projekte je še na področju energetike. 

Da je vrednotenje koncesij in poznavanje njihovih finančnih vrednosti je izjemno pomembno za koncedenta, saj mu to v končni posledici omogoča doseganje najnižjih cen koncesijskih storitev in finančne prihranke, je naslovil mag. Dejan Podhraški, ROC. Vrednost koncesije je namreč vedno odvisna od denarnih tokov, ki jih bo ta prinesla koncesionarju. Analiza denarnega toka koncesionarja, ki je temelj izračuna vrednosti koncesije, nam pokaže spodnjo finančno mejo bodočih prihodkov, ko je koncesionar še pripravljen vstopiti v koncesijsko razmerje. Posledično si koncedent v pogajanjih s koncesionarjem močno izboljša pogajalsko moč ter tako zagotovi najnižje cene koncesijskih storitev. Na primerih iz prakse energetskega pogodbeništva je ponazoril, kako privlačni so ti projekti za zasebnega partnerja in kako izboljšati pogajalsko moč javnega partnerja.
 
Srečanje se je nadaljevalo z okroglo mizo »Povezave lokalnih energetskih projektov za prihodnost«, kjer so sodelujoči Rajko Leban iz Lokalne energetske agencije Nova Gorica, župan Idrije Bojan Sever ter župan Novega Mesta Gregor Macedoni ob predstavitvah svojih primerov iz prakse uspešnega financiranja skozi povezovanja večjega števila projektov, poudarili, da je denarja dovolj, je pa potrebno imeti na zalogi prave projekte s katerimi je moč prepričati investitorje. Torej projekte, ki so realistični in zagotavljajo ustrezno donosnost. Za tovrstne projekte je nujno imeti izkušnje iz gospodarstva in aktivno iskati skupne rešitve za več različnih projektov hkrati, kar zahteva veliko medsebojnega sodelovanja in usklajevanja različnih partnerjev. 

Srečanje se je zaključilo z interaktivno razpravo vseh udeležencev po metodi Svetovna kavarna - izzivi in koristi povezovanja lokalnih energetskih projektov in žetvijo skupnih zaključkov, ki bodo posredovani javnosti in pristojnim organom. Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
19. september 2018
1116
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice