Novice

Novice

V drugem četrtletju cena elektrike za gospodinjstva višja, za negospodinjske odjemalce pa nižja

V drugi četrtini letošnjega leta (od aprila do junija) je maloprodajna cena električne energije za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalni ravni znašala 161,7 EUR/MWh in je bila za 6 % višja od maloprodajne cene v prvem četrtletju, maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je v letošnjem drugem četrtletju znašala 90,5 EUR/MWh in je bila za 6,9 % nižja od maloprodajne cene v prvem četrtletju, kaže uradna statistika, ki jo je objavilo ministrstvo za infrastrukturo (MzI). Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se v obdobju enega leta ni spremenila, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa se je zvišala za 6 %.

Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 1 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 10 %, kažejo podatki MzI.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v drugem četrtletju letošnjega leta za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 53,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 1 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema je znašala 56,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala za 1 %. »Zaračunane dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v drugem kvartalu 2018 znašale 18,9 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta prav tako povišale za 1 %. Trošarina je znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.«

Delež postavke dobava energije je v drugem četrtletju v strukturi končne cene znašal 33,2 %, delež omrežnine 35,2 %, delež dajatev v energetiki 11,7 %, delež trošarine 1,9 % in davek na dodano vrednost 18 % končne maloprodajne cene.

Za povprečnega negospodinjskega odjemalca je maloprodajna cena na nacionalni ravni v drugem četrtletju letošnjega leta znašala 90,5 EUR/MWh in je bila za 6,9 % nižja od maloprodajne cene v prvem četrtletju 2018 (sezonski vpliv omrežnine). V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika zvišala za 5,9 %.

Kot kažejo podatki MzI, je postavka dobava energije v drugem četrtletju letošnjega leta za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 45,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 10 %. »Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema je znašala 16,4 EUR/MWh (brez DDV) in se v opazovanem obdobju enega leta ni spremenila, glede na preteklo četrtletje pa je bila zaradi nižje tarifne sezone nižja za 21 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v drugem četrtletju 2018 znašale 9,3 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 2 %,« pravijo na MzI.

Dodajajo, da je spremenjena trošarinska zakonodaja, ki znižuje obremenitev trošarinskih zavezancev z letno porabo električne energije nad 10.000 MWh, pomenila za povprečnega negospodinjskega odjemalca v drugem četrtletju letošnjega leta obremenitev v višini 2,6 EUR/MWh.

Delež postavke za dobavo energije je v drugem četrtletju 2018 znašal 61,8 %, delež omrežnine 22,1 %, delež dajatev v energetiki 12,6 %, delež trošarine pa 3,5 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
29. avgust 2018
986
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice