Novice

Novice

Koriščenje podatkov iz pametnih števcev eden od načinov nagovarjanja digitalnega odjemalca energije

Podatki iz pametnih števcev postajajo vse bolj pomembno sredstvo za dobavitelje energije. Energetska podjetja lahko s pomočjo teh podatkov razvijejo nove in nadgradijo obstoječe produkte in storitve, vstopijo na nove trge in ustvarijo nove prihodke, razkriva nedavna bela knjiga svetovalnega podjetja Delta-ee, specializiranega za področje energetike. Kot pomemben element izpostavi tudi ponudbo vpogleda v energetsko porabo.

Po navedbah podjetja Delta-ee se vpeljava pametnih števcev odvija zelo hitro, ob čemer je večina zahodnoevropskih držav zavezana, da jo zaključi do leta 2020 oz. 2022.

»Postopoma dosegamo obseg, ki bo energetskim podjetjem dovoljeval, da na področju maloprodaje razvijejo strategijo, ki bo temeljila na podatkih iz pametnih števcev. Veliko dobaviteljev energije (počasi) le spreminja svoj način delovanja, saj prevzema 'vitkejše' pristope k obdelavi podatkov ter miselnost 'hitrega učenja po vsakem neuspehu',« je podjetje Delta-ee izpostavilo v svoji beli knjigi z naslovom »Digitalizacija odnosa z odjemalcem: Priložnost za energetska podjetja«.

 »Bližajoče se trčenje prometnega in elektroenergetskega sektorja bo povsem pretreslo elektroenergetski svet na načine, ki se jih večji del industrije niti še ne zaveda. Vsako podjetje v elektroenergetski vrednostni verigi, ki to še ni umestilo med strateške prioritete, bi to moralo storiti. Energetska podjetja, ki ignorirajo vpliv električnih vozil, bodo v manj kot 10 letih postala nerelevantna,« je v objavi na poslovnem omrežju Linkedin zapisal direktor Delta-ee Jon Slowe. Med razlogi je navedel tudi to, da »bomo vrednost na trgih z električno energijo vse bolj povezovali s časovnim okvirom povpraševanja, in manj z njegovim obsegom. Električna vozila prinašajo velike priložnosti za vpliv in nadzor nad časovnim okvirom povpraševanja. Kot drugo, prihajajoči val električnih vozil obenem prinaša tudi največjo možnost disrupcije 'lastništva' odjemalcev doslej – kar prodajalci električne energije na drobno ne bi smeli jemati zlahka. Kot tretje, električna vozila predstavljajo tudi odskočno desko za vrsto storitveno usmerjenih možnosti za odjemalce«.

Delta-ee opredeli štiri strateške priložnosti za energetska podjetja, vezane na pridobivanje vrednosti iz podatkov, ki so bili pridobljeni s pomočjo pametnih stanovanjskih števcev. Kot izpostavi, imajo energetska podjetja denimo priložnost, da razvijejo nove in nadgradijo obstoječe produkte in storitve za koriščenje tovrstnih podatkov. »Inovativni produkti in storitve, kot so časovno pogojene tarife (ki jih je denimo vpeljalo podjetje Loop Energy), pametno sprotno plačevanje (ki ga uporablja britanski OVO), pomoč pri samostojnem življenju ali pa celo kompleti storitev, imajo lahko pozitiven vpliv na zmanjšanje stroškov, operativne koristi ali pogon prihodkov,« pravijo v Delta-ee.

Podatki iz pametnih števcev lahko podjetjem pomagajo tudi pri vstopu na nove trge in pri ustvarjanju novih prihodkov, »predvsem tam, kjer lahko vrednost teh podatkov še povečamo, tako da jih kombiniramo s podatki iz drugih virov, ki so bodisi odkupljeni bodisi pridobljeni preko partnerstev. To trenutno dela le malo energetskih trgovcev na drobno, čeprav bi lahko na ta način dostopali do trga povezanih domov, zavarovanj, zdravstvenega varstva in trgovanja po načelu vsak-z-vsakim (kot v podjetju Good Energy). Trg prilagajanja odjema v stanovanjih bi lahko na srednji rok predstavljal dobro priložnost«.

Podatke iz pametnih števcev lahko obenem uporabimo tudi za povečanje učinkovitosti poslovanja. Družbe lahko ob tem podatke o porabi, pridobljene preko pametnih števcev, tudi prodajajo (ali odkupujejo), »kar lahko poveča vrednost na odjemalca ali pa zagotovi celo povsem nov tok prihodkov,« pravijo v Delta-ee.

Podjetje Delta-ee v svoji beli knjigi izpostavi tudi to, da »vstopamo v obdobje digitalnega odjemalca energije, in tisti, ki tega ne bodo sprejeli, bodo vse težje konkurirali ostalim«. Nudenje vpogleda v energetsko porabo bo pri tem predstavljalo ključni element digitalizacije odnosa z odjemalcem. To bo tudi »nepogrešljiv element ponudb 'nove energije', denimo na področju mikroproizvodnje, električnih vozil, energije kot storitve, trgovanja po načelu vsak-z-vsakim itd.,« pravijo v podjetju.

»Trg vpogledov v energetsko porabo preučujemo že več let, in v letu 2018 vsekakor opažamo razcvet, saj to storitev ponuja na ducate dobaviteljev energije, vpogledom pa redno sledi na milijone odjemalcev. V industriji ni več debate, ali to storiti ali ne. Pogovarjajo se samo še o tem, kako hitro to ponuditi odjemalcem, katere opcije dodati pri naslednjem ciklu vpeljave, kako odjemalce opolnomočiti, da bodo na podlagi teh vpogledov tudi ukrepali, in morda celo, kako celoten proces avtomatizirati, ob sočasnem ohranjanju visoke stopnje vključenosti odjemalcev. Ta trg se razvija hitreje kot kdajkoli prej, odjemalci pa bodo sčasoma storitev vpogleda v energetsko porabo – v obliki dopolnilne ponudbe – pričakovali od vsakega dobavitelja energije,« izpostavijo v Delta-ee.

V podjetju menijo, da bodo najuspešnejši dobavitelji energije vpogled v energetsko porabo odjemalcem ponudili brezplačno, potencialno tudi z opcijo prehoda na 'premium' različico. Kot dodajo, pa bo razumevanje obnašanja odjemalcev – onkraj podatkov – izjemno pomembno tudi pri izbiri najboljšega pristopa k njihovemu vključevanju.

Energetska podjetja pa pri tem ne bodo več tekmovala le z drugimi energetskimi podjetji, temveč bodo morala konkurirati tudi tehnološkim velikanom, kot so Google, Apple, Facebook in Amazon, »ki so znani po uspešnem združevanju najnaprednejših tehnologij in po vrhunskih uporabniških izkušnjah«.

»Ti tehnološki velikani pa so tudi na čelu revolucije glasovnih pomočnikov, kar nedvomno predstavlja enega najhitreje rastočih trgov na svetu. To postaja vse bolj vpliven kanal za digitalizacijo odnosov z odjemalci. Ekipa, ki je pri Delta-ee zadolžena za področje povezanih domov, pričakuje, da bo do leta 2020 v evropskih domovih nameščenih okoli 20 milijonov glasovnih pomočnikov. Vodilni ponudniki vpogleda v energetsko porabo se na to realnost že odzivajo z razvojem lastnih sposobnosti na področju digitalne asistence, saj močno verjamejo, da bodo nekateri odjemalci skozi ta kanal bolj odzivni,« pojasnjujejo v Delta-ee.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
17. avgust 2018
1111
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice